Lời Chúa Lễ Chúa Nhật

Chúa Giê-su biến hình
Chúa Nhật - Tuần 2 - Mùa Chay Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô (Mc 9,2-10). Khi ấy, Chúa Giê-su đưa Phê-rô, Gia-cô-bê, và Gio-an đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt...
Hai Thái Độ Sống
Chúa Nhật - Tuần 32 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 25,1-13) Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh...
Hãy Thờ Cha Kính Mẹ
TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM GIÁP THÌN Mồng Hai : Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 15,1-6) Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem...
Người Dạy Lại Có Uy Quyền
Chúa Nhật - Tuần 4 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 1,21-28) Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của...
Bí Tích Hôn Phối
Bài đọc 1: St 15,1-6 ; 21,1-3 Một kẻ do chính ngươi sinh ra, mới thừa kế ngươi. Bài trích sách Sáng thế. Hồi đó, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng : “Hỡi Áp-ram,...
Nước Thiên Chúa Đã Đến Gần
Chúa Nhật - Tuần 3 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 1,14-20) Sau khi Gio-an bị bắt, Chúa Giê-su đến xứ Ga-li-lê-a rao giảng Tin Mừng về nước Thiên Chúa. Người nói : “Thời...
Thầy Ở Đâu
Chúa Nhật - Tuần 2 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 1,35-42) Khi ấy, Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Nhìn theo Chúa Giê-su đang đi, ông nói...
Lễ Chúa Thăng Thiên
Ngày 21 tháng 5 Lễ Chúa Thăng Thiên Lễ trọng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28, 16-20). Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người,...
Yêu Mến Chúa
Chúa Nhật - Tuần 30 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 22,34-40) Khi ấy, những người Biệt phái nghe tiếng Chúa Giê-su đã làm cho những người Xa-đốc câm miệng, thì họp nhau lại....
Tiệc Cưới
Chúa Nhật - Tuần 28 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 22,1-14 ) Khi ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Nước Trời cũng...