Lời Chúa Lễ Chúa Nhật

Người mù được nhìn thấy
Chúa Nhật - Tuần 4 - Mùa Chay Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan Khi ấy, ra khỏi Đền Thờ, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất,...
Muối cho đời
Chúa Nhật Tuần 5 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 5,13-16) Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi,...
Lễ Chúa Ki-Tô Vua
Chúa Nhật Tuần 34 – Mùa Thường Niên Lễ Chúa Ki-Tô Vua lễ trọng Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 23,35-43) Khi ấy, Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các...
Thiên Chúa của kẻ sống
Chúa Nhật Tuần 32 – Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 20,27-38) Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy...
Phải từ bỏ chính mình
Chúa Nhật Tuần 33 – Mùa Thường Niên Ngày 24 tháng 11 Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO Lễ trọng Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo...
Chúa trọ nhà ông Da-kêu
Chúa Nhật Tuần 31 – Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 19,1-10) Khi ấy, Đức Giê-su vào Giê-ri-khô, đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng...
Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống
Chúa Nhật Tuần 30 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 18,9-14) Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê...
Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình
Chúa nhật 4 Thường niên năm C Tin mừng: Lc 4, 21-30 Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng...
Ông Quan tòa và bà góa
Chúa Nhật Tuần 29 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 18,1-8) Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được...
Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!
Chúa nhật 16 Thường niên năm C Tin mừng: Lc 10, 38-42 Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô...