Thánh Gio-an

Đấng Chân Thật
Tuần 5- Mùa Chay - Thứ Ba Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: (...) “Các ông thuộc về hạ giới, còn Ta, Ta bởi trời cao; các ông thuộc về...
Nô lệ cho Tội
Tuần 5 - Mùa Chay - Thứ Tư Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Người rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật...
Bánh Hằng Sống
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 6, 51-59) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta...
Người phụ nữ Sa-ma-ri
Tin Mừng theo thánh Gio-an Bấy giờ Đức Giêsu đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con của ông là Giu-se. Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mệt...
Người mù được nhìn thấy
Chúa Nhật - Tuần 4 - Mùa Chay Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan Khi ấy, ra khỏi Đền Thờ, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất,...
Hãy nghe điều Thần Khí
Thứ Ba Tuần 33 - Mùa Thường Niên Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ (Kh 3,1-6.14-22). Tôi là Gio-an, tôi nghe có lời Đức Chúa phán với tôi : “Hãy viết cho thiên thần của Hội...
Phúc thay người đọc
Thứ Hai Tuần 33 - Mùa Thường Niên Khởi đầu sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ ( Kh 1,1-4 ; 2,1-5a). Mặc khải của Đức Giê-su Ki-tô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho Người, để Người tỏ...
Con đường Vĩnh Cửu
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, Thầy...
Tình chị em Thánh Mác-ta
Tin mừng: Ga 11, 19-27 Khi ấy, nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô là La-da-rô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn...
Những cuộc thần hiện của Chúa
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và...