Thánh Gio-an

Thầy Ở Đâu
Chúa Nhật - Tuần 2 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 1,35-42) Khi ấy, Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Nhìn theo Chúa Giê-su đang đi, ông nói...
Con Thiên Chúa
Mùa Giáng Sinh - Ngày 3 tháng 1 "Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn" Lời Chúa: Ga 1, 29-34 Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói:...
Đam Mê Của Xác Thịt
Ngày 30 tháng 12 Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ (Ga 2,12-17). Hỡi các con, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con được tha vì danh Người. Hỡi các phụ huynh, ta viết...
Kẻ Nói Dối
Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh Ngày 29 tháng 12 Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng. Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ (Ga 2,3-11). Anh em thân mến,...
Đừng Yêu Thương Nơi Đầu Môi Chót Lưỡi
Ngày 5 tháng 1 Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ (Ga 3,11-21). Anh em thân...
Chiên Thiên Chúa
Ngày 3 tháng 1 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 1,29-34) Ngày hôm sau, Gio-an thấy Chúa Giê-su đến với mình thì nói : “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Đây chính là...
Hành Trình Đến Với Chúa
Ngày 4 tháng 1 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an (Ga 1,35-42) Khi ấy, Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Nhìn theo Chúa Giê-su đang đi mà nói : “Đây là Chiên Thiên...
Các Tổng Lãnh Thiên Thần
Ngày 29 tháng 09: Các Tổng Lãnh Thiên thần (Ga 1,47-51) Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 1, 47-51) Khi ấy Chúa Giêsu thấy Nathanaen đi tới mình, thì nói về ông rằng: “Đây thật là người...
Đấng Chân Thật
Tuần 5- Mùa Chay - Thứ Ba Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: (...) “Các ông thuộc về hạ giới, còn Ta, Ta bởi trời cao; các ông thuộc về...
Nô lệ cho Tội
Tuần 5 - Mùa Chay - Thứ Tư Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Người rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật...