Tin Mừng theo các Thánh

Các Tổng Lãnh Thiên Thần
Ngày 29 tháng 09: Các Tổng Lãnh Thiên thần (Ga 1,47-51) Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 1, 47-51) Khi ấy Chúa Giêsu thấy Nathanaen đi tới mình, thì nói về ông rằng: “Đây thật là người...
Yêu Mến Chúa
Chúa Nhật - Tuần 30 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 22,34-40) Khi ấy, những người Biệt phái nghe tiếng Chúa Giê-su đã làm cho những người Xa-đốc câm miệng, thì họp nhau lại....
Thánh Ý Chúa
"Thánh Giuse đã làm như sứ thần dạy, và đón Đức Maria về nhà." Dẫn nhập: Ngày 18-12 Lời Chúa: Mt 1, 18-24 Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse,...
Chúa An Bài Mọi Sự
"Chúa an bài mọi sự, mạnh mẽ nhưng dịu dàng." Dẫn nhập: Ngày 17-12 - Mùa Giáng Sinh Lời Chúa: Mt 1, 1-17 (...) Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavid, con của Abraham. (...) Từ Abraham đến Đavid, có tất...
Dấu Lạ Ông Giô-na
Tuần 28 - Mùa Thường Niên - Thứ Hai Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 11,29-32) Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ...
Tiệc Cưới
Chúa Nhật - Tuần 28 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 22,1-14 ) Khi ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Nước Trời cũng...
Thánh Vinh Sơn PhaoLô
Ngày 27 tháng 9 THÁNH VINH SƠN ĐỆ PHAOLÔ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 9,1-6) Khi ấy, Chúa Giê-su gọi Mười Hai tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ...
Sự Bình An
Tuần 26 - Mùa Thường Niên - Thứ Năm Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 10,1-12) Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến...
Yếu Lòng Tin
Tuần 13 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 8,23-27). Khi ấy, Chúa Giê-su xuống thuyền, có các môn đệ cùng đi theo Người. Và đây biển động dữ dội đến nỗi...
Khí Cụ Bình An
Tuần I - Mùa Thường Niên - Thứ Năm  Lời Chúa: Mc 1, 40-45 Khi ấy, có một người bệnh phong cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến...