Tin Mừng theo các Thánh

Đấng Chân Thật
Tuần 5- Mùa Chay - Thứ Ba Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: (...) “Các ông thuộc về hạ giới, còn Ta, Ta bởi trời cao; các ông thuộc về...
Nô lệ cho Tội
Tuần 5 - Mùa Chay - Thứ Tư Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Người rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật...
Hãy Sám Hối
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê. Ông nói:  “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Ông chính là người đã...
Bánh Hằng Sống
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 6, 51-59) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta...
Người phụ nữ Sa-ma-ri
Tin Mừng theo thánh Gio-an Bấy giờ Đức Giêsu đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con của ông là Giu-se. Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mệt...
Người mù được nhìn thấy
Chúa Nhật - Tuần 4 - Mùa Chay Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan Khi ấy, ra khỏi Đền Thờ, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất,...
Chúa Giêsu trừ quỷ câm
Tuần 3 -  Mùa Chay - Thứ Năm Lời Chúa: Lc 11, 14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người...
Hai Con Trai
Tuần 2 - Mùa chay - Thứ Bảy "Hãy vui mừng, vì em con đã chết mà nay đã sống lại." Lời Chúa: Lc 15, 1-3.11-32 (...) Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông...
Tình Yêu Cần Sự Kiên Nhẫn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu Lúc ấy Chúa Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những...
Mùa Chay Nhìn Lại Chính Mình
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Matthêu Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy...