Thánh Mát-thêu

Hãy Sám Hối
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê. Ông nói:  “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Ông chính là người đã...
Tình Yêu Cần Sự Kiên Nhẫn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu Lúc ấy Chúa Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những...
Mùa Chay Nhìn Lại Chính Mình
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Matthêu Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy...
Muối cho đời
Chúa Nhật Tuần 5 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 5,13-16) Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi,...
Đừng lo lắng
TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM QUÝ MÃO Mồng Một : Thánh lễ Tân Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 6,25-34) Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết...
Ngày đầu năm
Tin mừng: Mt 6, 25-34 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà...
Kho báu chôn giấu trong ruộng
Tuần 17 - Mùa Thường Niên - Thứ Tư Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 13,44-46) Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn...
Phúc cho người có tinh thần nghèo khó
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5:1-10). Khi ấy, Chúa Giêsu thấy dân chúng thì Người đi lên núi, Người ngồi xuống, và các môn đệ đến gần. Người liền mở miệng mà giảng dạy dân chúng...
Đừng lo lắng về ngày mai
Lời Chúa: Mt 6, 25-34 Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì...
Xin Thầy chỉ phán một lời
Tuần 12-Mùa Thường Niên- Thứ Bảy "Xin Ngài chỉ phán một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ lành mạnh." Lời Chúa: Mt 8, 5-17 Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa...