Thánh Mát-thêu

Yêu Mến Chúa
Chúa Nhật - Tuần 30 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 22,34-40) Khi ấy, những người Biệt phái nghe tiếng Chúa Giê-su đã làm cho những người Xa-đốc câm miệng, thì họp nhau lại....
Thánh Ý Chúa
"Thánh Giuse đã làm như sứ thần dạy, và đón Đức Maria về nhà." Dẫn nhập: Ngày 18-12 Lời Chúa: Mt 1, 18-24 Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse,...
Chúa An Bài Mọi Sự
"Chúa an bài mọi sự, mạnh mẽ nhưng dịu dàng." Dẫn nhập: Ngày 17-12 - Mùa Giáng Sinh Lời Chúa: Mt 1, 1-17 (...) Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavid, con của Abraham. (...) Từ Abraham đến Đavid, có tất...
Tiệc Cưới
Chúa Nhật - Tuần 28 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 22,1-14 ) Khi ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Nước Trời cũng...
Yếu Lòng Tin
Tuần 13 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 8,23-27). Khi ấy, Chúa Giê-su xuống thuyền, có các môn đệ cùng đi theo Người. Và đây biển động dữ dội đến nỗi...
Người đàn bà Ca-na-an
Chúa Nhật  - Tuần 20 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 15,21-28) Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi...
Hãy đến
Chúa Nhật – Tuần 19 – Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 14,22-33) Sau khi dân chúng ăn no, lập tức Chúa Giê-su giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước,...
Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng
 Chúa Nhật - Tuần 14 - Mùa Thường Niên Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu (Mt 11, 25-30) Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha,...
Hãy Sám Hối
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê. Ông nói:  “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Ông chính là người đã...
Tình Yêu Cần Sự Kiên Nhẫn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu Lúc ấy Chúa Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những...