Kinh Tối

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng được đọc trong suốt Mùa Phục Sinh (từ Ngày Lễ Phục sinh đến Chúa nhật thứ 7 sau Lễ Phục sinh.) Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng – Alleluia Đáp: Vì đấng Mẹ đã đáng...
Kinh Phó Dâng
Lạy Chúa, Con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay...
Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở...
Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa con,/ Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. / Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con,/ mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng...
Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, / xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, / Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng,/ hằng chữa chúng con cho...
Kinh Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa...
Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con,...
Lời Nguyện Cuối Ngày
Lạy Chúa Giêsu yêu mến! Con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi...
Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ...
Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và...