Thánh Lu-ca

Dấu Lạ Ông Giô-na
Tuần 28 - Mùa Thường Niên - Thứ Hai Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 11,29-32) Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ...
Thánh Vinh Sơn PhaoLô
Ngày 27 tháng 9 THÁNH VINH SƠN ĐỆ PHAOLÔ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 9,1-6) Khi ấy, Chúa Giê-su gọi Mười Hai tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ...
Sự Bình An
Tuần 26 - Mùa Thường Niên - Thứ Năm Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 10,1-12) Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến...
Từ bỏ mọi sự mà đi theo Người
Tuần 22 - Mùa Thường Niên - Thứ Năm Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 5,1-11) Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giê-su để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó, Người đứng ở bờ hồ...
Đấng Thánh của Thiên Chúa
Tuần 22 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 4,31-37) Khi ấy, Chúa Giê-su xuống thành Ca-phác-na-um xứ Ga-li-lê-a, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày sa-bát. Người ta...
Chúa Giêsu trừ quỷ câm
Tuần 3 -  Mùa Chay - Thứ Năm Lời Chúa: Lc 11, 14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người...
Hai Con Trai
Tuần 2 - Mùa chay - Thứ Bảy "Hãy vui mừng, vì em con đã chết mà nay đã sống lại." Lời Chúa: Lc 15, 1-3.11-32 (...) Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông...
Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống
Chúa Nhật Tuần 30 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 18,9-14) Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê...
Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình
Chúa nhật 4 Thường niên năm C Tin mừng: Lc 4, 21-30 Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng...
Các Thánh Tử Đạo Bắc Mỹ
Thứ Tư - Tuần 29 - Mùa Thường Niên Ngày 19 tháng 10 Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Bắc Mỹ (Thánh John De Brébeuf và Isaac Jogues) Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 12,39-48) Khi ấy, Đức...