Thánh Lu-ca

Chúa Giêsu trừ quỷ câm
Tuần 3 -  Mùa Chay - Thứ Năm Lời Chúa: Lc 11, 14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người...
Hai Con Trai
Tuần 2 - Mùa chay - Thứ Bảy "Hãy vui mừng, vì em con đã chết mà nay đã sống lại." Lời Chúa: Lc 15, 1-3.11-32 (...) Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông...
Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống
Chúa Nhật Tuần 30 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 18,9-14) Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê...
Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình
Chúa nhật 4 Thường niên năm C Tin mừng: Lc 4, 21-30 Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng...
Các Thánh Tử Đạo Bắc Mỹ
Thứ Tư - Tuần 29 - Mùa Thường Niên Ngày 19 tháng 10 Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Bắc Mỹ (Thánh John De Brébeuf và Isaac Jogues) Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 12,39-48) Khi ấy, Đức...
Lễ Kính Thánh Luca
Ngày 18 tháng 10 Thánh Lu-ca, Tác giả sách Tin Mừng Lễ Kính Thánh Luca Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 10,1-9) Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các...
Ông Quan tòa và bà góa
Chúa Nhật Tuần 29 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 18,1-8) Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được...
Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!
Chúa nhật 16 Thường niên năm C Tin mừng: Lc 10, 38-42 Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô...
Người phong hủi xứ Samari
Chúa Nhật Tuần 28 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 17,11-19) Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì...
Đức Mẹ Mân Côi
Kinh Mân Côi hay Chuỗi Mân Côi là một phương thế tuyệt vời và hữu hiệu nhất giúp người Ki-tô hữu đạt được mục tiêu quan trọng nên hoàn thiện như Cha trên trời nghĩa là nên Thánh. Kinh Mân...