Ngày Lễ Kính các Thánh

Những Người Từ Đau Khổ Lớn Lao Mà Đến
Ngày 01 tháng 11: Lễ Các Thánh Nam Nữ. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan (Kh 7, 2-4, 9-14 ). Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn...
Các Tổng Lãnh Thiên Thần
Ngày 29 tháng 09: Các Tổng Lãnh Thiên thần (Ga 1,47-51) Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 1, 47-51) Khi ấy Chúa Giêsu thấy Nathanaen đi tới mình, thì nói về ông rằng: “Đây thật là người...
Thánh Vinh Sơn PhaoLô
Ngày 27 tháng 9 THÁNH VINH SƠN ĐỆ PHAOLÔ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 9,1-6) Khi ấy, Chúa Giê-su gọi Mười Hai tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ...
Thánh Gio-an Tẩy Giả
Ngày 29 tháng 8 Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết lễ nhớ bắt buộc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 6,17-29) Khi ấy, vua Hê-rô-đê sai đi bắt ông Gio-an và giam ông trong ngục. Nguyên...
Sống Tiết Độ và Tỉnh Thức
Ngày 25 tháng 4 THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG lễ kính Mác-cô, con tôi, gửi lời chào anh em. Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ (1 Pr 5,5b-14). Anh em thân mến, anh em...
Thánh bổn mạng các Linh mục Chính xứ
Kinh Cầu Cho Các Linh Mục Lạy Chúa, chúng con xin Đức Mẹ ấp ủ các Linh Mục của Chúa trong tà áo của Mẹ, và xin Mẹ cầu bầu cho các ngài được tăng thêm sức mạnh trong đời...
Thánh Nữ Katharine Drexel
(Lễ nhớ ngày 3.3) Thánh Katharine Drexel là đấng sáng lập dòng Nữ Tu Thánh Thể (Sisters of the Blessed Sacrament) ở Hoa Kỳ. Cuộc đời của ngài dâng hiến cho Thánh Thể và việc phục vụ những người nghèo,...
Thánh Antôn thành Padua
Ngày 13 tháng 06: Mừng Lễ Thánh Antôn Pađua, linh mục tiến sĩ Hội Thánh Thánh ANTÔN PAĐUA Linh mục và tiến sĩ Hội Thánh (1195 - 1231) Lòng tôn sùng rộng rãi và mạnh mẽ đối với thánh Antôn...
Thánh Phan-Xi-Cô Xa-Vi-Ê
Ngày 03 tháng 12 THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC lễ kính Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 16,15-20) Hôm ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em...
Thánh An-rê
Ngày 30 tháng 11 THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ Lễ Kính Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 4,18-22) Khi ấy, Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn,...