Ngày Lễ Kính các Thánh

Sống Tiết Độ và Tỉnh Thức
Ngày 25 tháng 4 THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG lễ kính Mác-cô, con tôi, gửi lời chào anh em. Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ (1 Pr 5,5b-14). Anh em thân mến, anh em...
Thánh bổn mạng các Linh mục Chính xứ
Kinh Cầu Cho Các Linh Mục Lạy Chúa, chúng con xin Đức Mẹ ấp ủ các Linh Mục của Chúa trong tà áo của Mẹ, và xin Mẹ cầu bầu cho các ngài được tăng thêm sức mạnh trong đời...
Thánh Nữ Katharine Drexel
(Lễ nhớ ngày 3.3) Thánh Katharine Drexel là đấng sáng lập dòng Nữ Tu Thánh Thể (Sisters of the Blessed Sacrament) ở Hoa Kỳ. Cuộc đời của ngài dâng hiến cho Thánh Thể và việc phục vụ những người nghèo,...
Thánh Antôn thành Padua
Ngày 13 tháng 06: Mừng Lễ Thánh Antôn Pađua, linh mục tiến sĩ Hội Thánh Thánh ANTÔN PAĐUA Linh mục và tiến sĩ Hội Thánh (1195 - 1231) Lòng tôn sùng rộng rãi và mạnh mẽ đối với thánh Antôn...
Thánh Phan-Xi-Cô Xa-Vi-Ê
Ngày 03 tháng 12 THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC lễ kính Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 16,15-20) Hôm ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em...
Thánh An-rê
Ngày 30 tháng 11 THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ Lễ Kính Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 4,18-22) Khi ấy, Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn,...
Phải từ bỏ chính mình
Chúa Nhật Tuần 33 – Mùa Thường Niên Ngày 24 tháng 11 Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO Lễ trọng Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo...
Lễ Kính Các Thánh Nam Nữ
Ngày 01 tháng 11 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 5,1-12a) Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng : “Phúc...
Các Thánh Tử Đạo Bắc Mỹ
Thứ Tư - Tuần 29 - Mùa Thường Niên Ngày 19 tháng 10 Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Bắc Mỹ (Thánh John De Brébeuf và Isaac Jogues) Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 12,39-48) Khi ấy, Đức...
Lễ Kính Thánh Luca
Ngày 18 tháng 10 Thánh Lu-ca, Tác giả sách Tin Mừng Lễ Kính Thánh Luca Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 10,1-9) Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các...