Ngày Lễ Kính – Lễ Nhớ

Thánh Ambrôsiô
Ngày 7 tháng 12 Thánh Ambrôsiô, Tiến sĩ Hội Thánh Lễ nhớ Thánh Ambrôsiô sinh khoảng năm 340 tại nước Đức. Ngài là con trai của một quận trưởng gốc người Rôma trông coi thành Gaul. Khi thân phụ qua đời,...
Thánh Mát-Thi-A
Ngày 14 tháng 5 THÁNH MÁT-THI-A, TÔNG ĐỒ Lễ kính Ông Mát-thi-a trúng thăm : ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ. Bài trích sách Công vụ Tông Đồ (Cv 1,15-17.20-26) Trong những ngày ấy, ông Phê-rô...
Hãy Yêu Mến Nhau
Tuần 5 - Mùa Phục Sinh - Thứ Sáu "Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau." Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đây là lệnh truyền của...
Đấng Thấu Suốt Mọi Bí Ẩn
Thứ Tư Lễ Tro "Khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm." Lời Chúa: Mt 6, 1-6. 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi các ngươi bố thí, thì đừng thổi...
Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa
TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM GIÁP THÌN Mồng Một : Thánh lễ Tân Niên 'Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người' Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 6,25-34) Khi ấy, Đức...
Bí Tích Hôn Phối
Bài đọc 1: St 15,1-6 ; 21,1-3 Một kẻ do chính ngươi sinh ra, mới thừa kế ngươi. Bài trích sách Sáng thế. Hồi đó, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng : “Hỡi Áp-ram,...
Thánh Antôn Viện Phụ
Ngày 17 tháng 1 Thánh Antôn, viện phụ Lễ nhớ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 3,1-6) Khi ấy, Chúa Giê-su lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để...
Lễ Chúa Thăng Thiên
Ngày 21 tháng 5 Lễ Chúa Thăng Thiên Lễ trọng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28, 16-20). Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người,...
Lễ Thánh Gia Thất
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 2,22-40) Sau khi mãn thời hạn thanh tẩy theo luật Mô-sê, cha mẹ Chúa Giê-su đem Người lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, như đã viết trong Lề Luật Chúa rằng :...
Hành Trình Đến Với Chúa
Ngày 4 tháng 1 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an (Ga 1,35-42) Khi ấy, Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Nhìn theo Chúa Giê-su đang đi mà nói : “Đây là Chiên Thiên...