Kinh Sáng

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng được đọc trong suốt Mùa Phục Sinh (từ Ngày Lễ Phục sinh đến Chúa nhật thứ 7 sau Lễ Phục sinh.) Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng – Alleluia Đáp: Vì đấng Mẹ đã đáng...
Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, / xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, / Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng,/ hằng chữa chúng con cho...
Kinh Tin
Lạy Chúa / con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng / con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi / mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người / chịu...
Kinh Cậy
Lạy Chúa / con trông cậy vững vàng / vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu / thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này / cho ngày sau được lên Thiên Đàng xem thấy mặt...
Kinh Mến
Lạy Chúa / con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự / vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng / lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy....
Kinh Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa...
Kinh Sáng Soi
Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen....
Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con,...
Lời Nguyện Đầu Ngày Mới
Lạy chúa, trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con...
Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen Mời bạn cùng đọc kinh https://youtu.be/mt4fIadDkO0