Kinh Nguyện

Kinh Tin Kính Nicêa
Kinh Tin Kính Nicêa Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức...
Lời Cầu Nguyện Của ĐHY Villot
Lạy Thiên Chúa! Xin đến thay thế trong con tất cả những gì con đang dần dần mất khi con già đi. Để thay thế sức lực của con, xin cho con yêu mến nhiều hơn, dâng hiến bản thân...
Kinh Hòa Bình và Cầu Nguyện
Kinh Hòa Bình Lạy Chúa từ nhân! Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, Ðể con đem yêu thương vào nơi...
Kinh Cầu Cho Sự Hiệp Hành Của Giáo Hội
Lạy Chúa Thánh Thần / chúng con đứng trước Người / vì chúng con tập hợp lại nhân danh Người / chỉ có Người hướng dẫn chúng con / xin hãy ngự vào lòng chúng con / xin chỉ dạy...
Ý cầu nguyện Tháng 11-2023
Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để trong khi thi hành sứ mạng của mình, ngài có thể tiếp tục đồng hành trong đức tin với đàn chiên được Chúa Giêsu ủy thác, luôn luôn với sự...
Kinh Truyền Tin
Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria. Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Đọc 1 Kinh Kính mừng (Kính mừng….. Thánh Maria……) Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời....
Kinh Cầu Cho Sự Phục Hồi Lòng Sùng Kính Thánh Thể Trên Toàn Quốc
Lạy Chúa con, con tin thật, con kính thờ, con trông cậy và con yêu mến Chúa! Xin Chúa tha thứ cho những người không tin Chúa, không kính thờ, không cậy trông, cũng không yêu mến Chúa. Lạy Chúa...
Kinh Dâng Ngày
Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, / con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà Maria mà dâng Cho Trái Tim Chúa mọi lời con cầu xin,/ mọi việc con làm,/ mọi sự khó con chịu trong ngày...
Kinh Lạy Linh Hồn Chúa Kitô
Lạy linh hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con. Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con. Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến. Lạy nước bởi nương long Chúa Kitô, xin tẩy rửa con....
Bí Tích Thánh Thể
Ý cầu nguyện Tháng 07-2023 Một đời sống Thánh Thể Chúng ta hãy cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm cuộc sống của mình, một cử hành biến đổi sâu sắc...