Kinh Nguyện

Kinh Cầu Cho Sự Hiệp Hành Của Giáo Hội
Lạy Chúa Thánh Thần / chúng con đứng trước Người / vì chúng con tập hợp lại nhân danh Người / chỉ có Người hướng dẫn chúng con / xin hãy ngự vào lòng chúng con / xin chỉ dạy...
Ý cầu nguyện Tháng 11-2023
Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để trong khi thi hành sứ mạng của mình, ngài có thể tiếp tục đồng hành trong đức tin với đàn chiên được Chúa Giêsu ủy thác, luôn luôn với sự...
Kinh Truyền Tin
Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria. Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Đọc 1 Kinh Kính mừng (Kính mừng….. Thánh Maria……) Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời....
Kinh Cầu Cho Sự Phục Hồi Lòng Sùng Kính Thánh Thể Trên Toàn Quốc
Lạy Chúa con, con tin thật, con kính thờ, con trông cậy và con yêu mến Chúa! Xin Chúa tha thứ cho những người không tin Chúa, không kính thờ, không cậy trông, cũng không yêu mến Chúa. Lạy Chúa...
Kinh Dâng Ngày
Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, / con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà Maria mà dâng Cho Trái Tim Chúa mọi lời con cầu xin,/ mọi việc con làm,/ mọi sự khó con chịu trong ngày...
Kinh Lạy Linh Hồn Chúa Kitô
Lạy linh hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con. Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con. Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến. Lạy nước bởi nương long Chúa Kitô, xin tẩy rửa con....
Bí Tích Thánh Thể
Ý cầu nguyện Tháng 07-2023 Một đời sống Thánh Thể Chúng ta hãy cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm cuộc sống của mình, một cử hành biến đổi sâu sắc...
Thánh bổn mạng các Linh mục Chính xứ
Kinh Cầu Cho Các Linh Mục Lạy Chúa, chúng con xin Đức Mẹ ấp ủ các Linh Mục của Chúa trong tà áo của Mẹ, và xin Mẹ cầu bầu cho các ngài được tăng thêm sức mạnh trong đời...
Các Kinh Trong Thánh Lễ
Kinh Thương Xót Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng...
Kinh Cáo Mình hay Kinh Thú Nhận
Kinh Cáo Mình hay Kinh Thú Nhận Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tuởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi,...