Kinh Nguyện

Thánh bổn mạng các Linh mục Chính xứ
Kinh Cầu Cho Các Linh Mục Lạy Chúa, chúng con xin Đức Mẹ ấp ủ các Linh Mục của Chúa trong tà áo của Mẹ, và xin Mẹ cầu bầu cho các ngài được tăng thêm sức mạnh trong đời...
Các Kinh Trong Thánh Lễ
Kinh Thương Xót Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng...
Kinh Cáo Mình hay Kinh Thú Nhận
Kinh Cáo Mình hay Kinh Thú Nhận Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tuởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi,...
Ngắm Đàng Thánh Giá
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh Giá này,/ cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi...
Kinh Tôn Nhận Mẹ Là Quan Thầy
Lạy Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, / chúng con ca tụng Mẹ / vi sự khiêm nhường thẳm sâu của Mẹ, / nên Chúa đã ban cho Mẹ những đặc ân cao cả / vượt trên mọi bậc...
Lần Chuỗi Mân Côi Trực Tuyến
Chuỗi Mân Côi là lời cầu nguyện đơn sơ nhưng sâu sắc và tuyệt hảo nhất trong những lời kinh của Đức Trinh nữ Maria. Chuỗi Mân Côi cũng có một vị trí quan trọng trong kho tàng Kinh nguyện...
Ý cầu nguyện Tháng 11-2022
Cầu cho những trẻ em chịu đau khổ Chúng ta cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đau khổ, nhất là những em vô gia cư, mồ côi và là nạn nhân chiến tranh; xin cho các em chắc...
Chuỗi Mân Côi Phụ nữ Toàn cầu
Chuỗi Mân Côi Phụ nữ Toàn cầu vào ngày 8/12 Với mục đích tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria trong ngày Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Chuỗi Mân Côi Phụ nữ Toàn cầu sẽ được tổ chức...
KINH CẦU THÁNH GIOAN PHAOLÔ II
Ôi Thánh Gioan Phaolô, từ cửa sổ thiên đàng, xin ngài chúc lành cho chúng con! Xin ngài chúc lành cho Giáo Hội mà ngài từng yêu thương, phục vụ và hướng dẫn, từng can đảm dẫn dắt Giáo hội...
Kinh Ngợi Khen
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, / và lòng tôi hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa, / Đấng Cứu chuộc tôi. Vì Chúa đã trông đến sự thấp hèn tôi tá Chúa, / vậy từ nay muôn đời sẽ...