Bài đọc trong Thánh Lễ

Trông Cậy Và Vững Tin
THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MA-RI-A Lễ Trọng Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma (Rm 4,13.16-18.22). Thưa anh...
Lao động bằng chính bàn tay của mình
Thứ Bảy - Tuần 21 - Mùa Thường Niên Chính anh em đã được Thiên Chúa dạy phải thương yêu nhau. Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (Tx 4,9-11). Thưa anh em,...
Sống Tiết Độ và Tỉnh Thức
Ngày 25 tháng 4 THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG lễ kính Mác-cô, con tôi, gửi lời chào anh em. Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ (1 Pr 5,5b-14). Anh em thân mến, anh em...
Đá tảng góc tường
Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh Không có một danh nào khác, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông Đồ (Cv 4,1-12). Khi ông Phê-rô và...
Đấng khơi nguồn sự sống
Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Bài trích sách Công vụ Tông Đồ (Cv 3,11-26). Khi ấy, vì...
Anh hãy đứng dậy mà đi
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh Cái tôi có, tôi cho anh đây : Nhân danh Đức Giê-su, anh hãy đứng dậy mà đi. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông Đồ (Cv 3,1-10). Một hôm, ông Phê-rô...
Hãy tránh xa thế hệ gian tà
Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông Đồ (Cv 2,36-41). Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông...
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống
Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh Thiên Chúa đã làm cho Đức Giê-su sống lại ; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Bài trích sách Công vụ Tông Đồ (Cv 2,14.22b-33). Trong ngày lễ...
Đức Chúa là Chúa Thượng
Thứ Tư Tuần Thánh Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a (Is 50,4-9a). Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng...
Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi
Thứ Ba Tuần Thánh Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a (Is 49,1-6). Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý : Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong...