chi tiết
Cập nhật 13:13 22/06/2024 Lượt xem: 139
Share via Email
In bài viết

Vua A-kháp

Thứ Ba Tuần 11 – Mùa Thường Niên

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất (1 V 21,17-29).

Có lời Đức Chúa phán với ông Ê-li-a, người Tít-be, rằng :

“Ngươi hãy đứng dậy, xuống gặp A-kháp, vua Ít-ra-en, ở Sa-ma-ri.

Này, nó đang ở trong vườn nho của Na-vốt, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho ấy.

Ngươi hãy nói với nó rằng : ‘Đức Chúa phán thế này : Ngươi đã giết hại, lại còn chiếm đoạt nữa ư ? -ngươi hãy nói với nó-, Đức Chúa phán thế này : Tại chính nơi chó đã liếm máu Na-vốt, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi’.”

Vua A-kháp nói với ông Ê-li-a : “Hỡi kẻ thù của ta, ngươi đã bắt được ta.”

Ông đáp : “Tôi đã bắt được ngài làm điều dữ trái mắt Đức Chúa.

Người phán : “Này, Ta sẽ giáng tai hoạ xuống trên ngươi :

Ta sẽ xoá sạch hậu duệ ngươi, Ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của A-kháp trong Ít-ra-en, đang bị ràng buộc hay được tự do.

Ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Gia-róp-am, con của Nơ-vát, và như nhà Ba-sa con của A-khi-gia, vì ngươi đã chọc giận Ta và đã làm cho Ít-ra-en phạm tội.”

Đức Chúa cũng tuyên án phạt I-de-ven rằng : “Chó sẽ ăn thịt I-de-ven trong cánh đồng Gít-rơ-en. Kẻ nào thuộc về A-kháp mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây.”

Thật, không hề có ai như vua A-kháp, đã liều lĩnh làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, vì bị hoàng hậu I-de-ven xúi giục.

Vua sẽ làm chuyện rất ghê tởm là đi theo các tượng thần, như dân E-mô-ri, những kẻ Đức Chúa đã đuổi khuất mắt con cái Ít-ra-en.

Khi nghe những lời ấy, vua A-kháp xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não.

Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông Ê-li-a, người Tít-be, rằng : “Ngươi có thấy A-kháp đã hạ mình trước mặt Ta thế nào không ? Vì nó đã hạ mình trước mặt Ta, nên Ta sẽ không giáng hoạ trong buổi sinh thời của nó, nhưng đến đời con nó, Ta sẽ giáng hoạ xuống nhà nó.”


A reading from the first book of Kings
1 Kgs 21:17-29

After the death of Naboth the LORD said to Elijah the Tishbite:
“Start down to meet Ahab, king of Israel,
who rules in Samaria.
He will be in the vineyard of Naboth,
of which he has come to take possession.
This is what you shall tell him,
‘The LORD says: After murdering, do you also take possession?
For this, the LORD says:
In the place where the dogs licked up the blood of Naboth,
the dogs shall lick up your blood, too.'”
Ahab said to Elijah, “Have you found me out, my enemy?”
“Yes,” he answered.
“Because you have given yourself up to doing evil in the LORD’s sight,
I am bringing evil upon you: I will destroy you
and will cut off every male in Ahab’s line,
whether slave or freeman, in Israel.
I will make your house like that of Jeroboam, son of Nebat,
and like that of Baasha, son of Ahijah,
because of how you have provoked me by leading Israel into sin.”
(Against Jezebel, too, the LORD declared,
“The dogs shall devour Jezebel in the district of Jezreel.”)
“When one of Ahab’s line dies in the city,
dogs will devour him;
when one of them dies in the field,
the birds of the sky will devour him.”
Indeed, no one gave himself up to the doing of evil
in the sight of the LORD as did Ahab,
urged on by his wife Jezebel.
He became completely abominable by following idols,
just as the Amorites had done,
whom the LORD drove out before the children of Israel.

When Ahab heard these words, he tore his garments
and put on sackcloth over his bare flesh.
He fasted, slept in the sackcloth, and went about subdued.
Then the LORD said to Elijah the Tishbite,
“Have you seen that Ahab has humbled himself before me?
Since he has humbled himself before me,
I will not bring the evil in his time.
I will bring the evil upon his house during the reign of his son.”

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận