Công Giáo

Tuân giữ lệnh truyền
Tuần 5 - Mùa Phục Sinh - Thứ Năm Lời Chúa: Ga 15, 9-11 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong...
Hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa
Chúa Nhật Tuần 3 - Mùa Phục Sinh Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Bài trích sách Công vụ Tông Đồ (Cv 3,13-15.17-19). Hôm ấy,...
Không có Thầy các con không thể làm được gì
Tuần 5 - Mùa Phục Sinh - Thứ Tư "Thầy là cây nho, anh em là cành." Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật và Cha Thầy...
Đừng Xao Xuyến và Đừng Sợ Hãi
Tuần 5 - Mùa Phục Sinh - Thứ Ba "Thầy ban cho anh em bình an của Thầy." Lời Chúa: Ga 14, 27-31a Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các...
Chúa Ba Ngôi
Tuần 5 - Mùa Phục Sinh - Thứ Hai "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy." Lời Chúa: Ga 14, 21-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền...
Kinh Tin Kính Nicêa
Kinh Tin Kính Nicêa Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức...
Máu người vô tội khỏi bị đổ oan
Thứ Hai - Tuần 5 - Mùa Chay Tôi sẽ phải chết, nhưng thà tôi không làm gì cả. Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. Khi ấy, người ta kết án tử hình bà Su-san-na. Nhưng bà Su-san-na kêu lớn...
Những chứng nhân Thiên Chúa
CHÚA NHẬT PHỤC SINH Bài trích sách Công vụ Tông Đồ (Cv 10,34a.37-43). Bấy giờ, tại nhà ông Co-nê-li-ô ở Xê-da-rê, ông Phê-rô lên tiếng nói : “Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê,...
Tìm kiếm những gì thuộc thượng giới
CHÚA NHẬT PHỤC SINH Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê (Cl 3,1-4). Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới,...
Bánh hằng sống từ trời xuống
Tuần 3 - Mùa Phục Sinh - Thứ Năm "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống." Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha Ta...