Công Giáo

Một Lòng Một Ý
Thứ Ba - Tuần 2 - Mùa Phục Sinh. Các tín hữu chỉ có một lòng một ý. Bài trích sách Công vụ Tông Đồ (Cv 4,32-37). Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng...
Viết Chữ Trên Vách Tường Cung Điện
Thứ Tư - Tuần 34 - Mùa Thường Niên "Có những ngón tay hiện ra như bàn tay một người viết chữ trên vách tường cung điện" Trích sách Tiên tri Ðaniel ( Ðn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28). Trong...
Đấng Tạo Dựng Mọi Loài
Thứ Sáu Tuần 32 - Mùa Thường Niên Bài Trích sách Khôn Ngoan (Kn 13, 1-9). Khờ dại thay tất cả những người không chịu nhận biết Chúa, và cả những người không biết căn cứ vào các sự vật...
Những Người Từ Đau Khổ Lớn Lao Mà Đến
Ngày 01 tháng 11: Lễ Các Thánh Nam Nữ. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan (Kh 7, 2-4, 9-14 ). Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn...
Các Tổng Lãnh Thiên Thần
Ngày 29 tháng 09: Các Tổng Lãnh Thiên thần (Ga 1,47-51) Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 1, 47-51) Khi ấy Chúa Giêsu thấy Nathanaen đi tới mình, thì nói về ông rằng: “Đây thật là người...
Người Công Chính
Thứ Ba Tuần 32 - Mùa Thường Niên Bài Trích sách Khôn Ngoan (Kn 2, 23 - 3, 9). Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương,...
Đức Công Chính
Thứ Hai Tuần 32 - Mùa Thường Niên Bài khởi đầu sách Khôn ngoan ( Kn 1,1-7). Hỡi các vị lãnh đạo trần gian, hãy chuộng đức công chính. Hãy tưởng nghĩ về Chúa cách ngay lành, và hãy tìm...
Sự Khôn Ngoan
Chúa Nhật Tuần 32 - Mùa Thường Niên Bài trích sách Khôn ngoan ( Kn 6,12-16). Sự Khôn Ngoan sáng tỏ, và không bao giờ lu mờ. Những ai yêu mến nó, sẽ xem nó dễ dàng, và những ai...
Ân Cần Tiếp Đãi Khách Đến Nhà
Thứ Ba Tuần 31 - Mùa Thường Niên Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma (Rm 12,5-16a). Thưa anh em, chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức...
Kinh Cầu Cho Sự Hiệp Hành Của Giáo Hội
Lạy Chúa Thánh Thần / chúng con đứng trước Người / vì chúng con tập hợp lại nhân danh Người / chỉ có Người hướng dẫn chúng con / xin hãy ngự vào lòng chúng con / xin chỉ dạy...