Công Giáo

Bà A-than-gia
Thứ Sáu Tuần 11 - Mùa Thường Niên Bài trích sách các Vua quyển thứ hai (2 V 11,1-4.9-18.20). Ngày ấy, bà A-than-gia, thân mẫu vua A-khát-gia-hu, thấy con mình đã chết, thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng...
Vua A-kháp
Thứ Ba Tuần 11 - Mùa Thường Niên Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất (1 V 21,17-29). Có lời Đức Chúa phán với ông Ê-li-a, người Tít-be, rằng : “Ngươi hãy đứng dậy, xuống gặp A-kháp, vua Ít-ra-en,...
Vườn nho của Na-vốt
Thứ Hai Tuần 11 - Mùa Thường Niên Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất (1 V 21,1-16). Hồi đó, ông Na-vốt người Gít-rơ-en có một vườn nho bên cạnh cung điện vua A-kháp, vua Sa-ma-ri. Vua A-kháp nói...
Phép lạ Thánh Thể ở Peru
Năm Thánh và ơn toàn xá nhân 375 năm phép lạ Thánh Thể ở Peru Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban Năm Thánh và ơn toàn xá ở Peru cho những người hành hương đến giáo xứ Santa María Magdalena...
Đức Mẹ Luján
ĐTC nhắc các giám mục Argentina nhớ những điều Đức Mẹ đã làm cho nước này Trong sứ điệp video gửi các giám mục Argentina nhân dịp các ngài đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho sức khỏe của người...
Thần Ba-an
Thứ Tư - Tuần 10 - Mùa Thường Niên Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất (1 V 18,20-39). Hồi đó, vua A-kháp sai người đi mời toàn thể con cái Ít-ra-en và triệu tập các ngôn sứ trên...
Quy định về ban ân xá
Năm Thánh 2025: Quy định về ban ân xá Ngày 13/5, Toà Ân giải Tối cao đã công bố tài liệu liên quan đến cách thức, thực hành và các nơi thánh tại Roma và trên thế giới để lãnh...
Dâng Mẹ La Vang
Nhạc sĩ: Phanxicô 1.Dâng Mẹ La Vang câu chúc khen từ Việt Nam. Tà áo Mẹ bay đã che rợp trên đất này. Chúng con nay chẳng còn ngóng trông bao mỏi mòn. Đường xa nhân thế luôn luôn có...
Xin Chúa ở lại
Xin Chúa ở lại Sáng tác: Lm. Kim Long 1.Khi bình minh mới ló dạng khơi nhiệt tình phơi phới hân hoan bước vào ngày mới. ĐK: Chúa ơi! Xin ở lại với chúng con. 2.Mong từng giây phút sớm...
Lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích
Thứ Năm Tuần 9 - Mùa Thường Niên Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê (2 Tm 2,8-15). Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã sống lại từ cõi...