Thánh Mác-cô

Hạt giống
Tuần 3 - Mùa Thường Niên - Thứ Sáu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 4,26-34) Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng dân chúng rằng : “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống...
Thánh Phan-Xi-Cô Xa-Vi-Ê
Ngày 03 tháng 12 THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC lễ kính Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 16,15-20) Hôm ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em...
Dụ ngôn “Hạt Cải”
Tuần 3 - Mùa Thường niên - Thứ Sáu "Chúa Giêsu dùng nhiều dụ ngôn mà giảng lời cho họ." Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người...
Làm sự lành hay làm sự dữ trong ngày Sabbat
Tuần 2 - Thứ Tư - Mùa Thường Niên "Họ rình rập Chúa Giêsu để tố cáo Người" Lời Chúa: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một...
Quả Tim Chai Đá
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô Khi ấy, Chúa Giêsu vừa xuống thuyền thì kẻ trước kia bị quỷ ám nài xin được ở với Người nhưng Người không cho. Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân...
Đừng cứng lòng
Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Thứ Bảy. "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho muôn loài." Lời Chúa: Mc 16, 9-15 Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì...
Rượu mới, bầu cũng phải mới
Tuần 2-Mùa Thường Niên-Thứ Hai. Lời Chúa: Mc 2,18-22 Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái...
Điều Gì Làm Con Người Ra Ô Uế
Tuần 2-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Chính cái từ con người xuất ra làm cho con người ra ô uế." Lời Chúa: Mc 7,14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu...
Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc 7,14-23)
14 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho...
Hãy Thảo Kính Cha Mẹ
Tuần 5 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba. "Dân này thờ kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta." Lời Chúa: Mc 7,1-13 Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu: "Sao môn đệ...