Kinh Theo Ngày

Kinh Hãy Nhớ
Kinh Hãy Nhớ đọc ngày thứ Bảy. Ý chỉ: Cầu xin với Đức Mẹ Maria.  Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng...
Kinh Dâng Gia Đình
Kinh Dâng Gia Đình đọc ngày thứ Sáu. Ý chỉ: Cầu xin với Thánh Tâm Chúa Giêsu.   Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con khiêm nhường quỳ dâng gia đình chúng con cho Rất Thánh...
Kinh Cầu Cho Các Linh Mục
Kinh cầu cho các Linh mục đọc ngày thứ Năm. Ý chỉ: Cầu cho các Linh mục (Theo Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)   Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhìn đến Đức Kitô Con Chúa là vị...
Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử
Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử đọc ngày thứ Tư. Ý chỉ: Cầu xin Thánh cả Giuse.   Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã...
Kinh Đức Thánh Thiên Thần
Kinh Đức Thánh Thiên Thần đọc vào ngày thứ Ba. Ý chỉ: Cầu xin các Thiên Thần bản mệnh Con thân lạy Đức Thánh Thiên Thần tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con...
Kinh Vực Sâu
Kinh Vực Sâu và Kinh Bởi Trời đọc ngày thứ Hai (Chọn 1 trong 2 kinh). Ý chỉ: Cầu nguyện cho các linh hồn trong chốn luyện hình.   Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa...
Kinh Bởi Trời
Kinh Bởi Trời hoặc Kinh Vực Sâu đọc ngày thứ Hai (Chọn 1 trong 2 kinh). Ý chỉ: Cầu nguyện cho các linh hồn trong chốn luyện hình.   Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Xưa bởi trời mà xuống thế...
Kinh Nghĩa Đức Tin
Kinh Nghĩa Đức Tin đọc ngày Chúa Nhật. Ý chỉ: Xin cho mọi người luôn biết sống chứng nhân cho Chúa.   Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày lễ…), chúng con hợp nhau kính...