chi tiết
Cập nhật 15:39 17/01/2024 Lượt xem: 125
Share via Email
In bài viết

Thầy Ở Đâu

Chúa Nhật – Tuần 2 – Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 1,35-42)

Khi ấy, Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.

Nhìn theo Chúa Giê-su đang đi, ông nói : “Đây Chiên Thiên Chúa.”

Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giê-su.

Ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, Chúa Giê-su nói với họ : “Các ngươi tìm gì ?”

Họ thưa : “Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?”

Người đáp : “Hãy đến mà xem.”

Họ đã đến xem chỗ Người ở, và lưu lại với Người ngày hôm ấy.

Lúc đó chừng giờ thứ mười.

An-rê, em ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe Gio-an nói và đã đi theo Người.

Ông gặp Si-môn, anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (tức là Đức Ki-tô).

Và ông dẫn anh mình tới Chúa.

Chúa Giê-su vừa nhìn thấy ông, Chúa Giê-su nói : “Ngươi là Si-môn, con ông Gio-an, Ngươi sẽ được gọi là Kê-pha” (Nghĩa là Đá).

Đó là lời ChúaFrom the Gospel according to John
Jn 1:35-42

John was standing with two of his disciples,
and as he watched Jesus walk by, he said,
“Behold, the Lamb of God.”
The two disciples heard what he said and followed Jesus.
Jesus turned and saw them following him and said to them,
“What are you looking for?”
They said to him, “Rabbi” — which translated means Teacher —,
“where are you staying?”
He said to them, “Come, and you will see.”
So they went and saw where Jesus was staying,
and they stayed with him that day.
It was about four in the afternoon.
Andrew, the brother of Simon Peter,
was one of the two who heard John and followed Jesus.
He first found his own brother Simon and told him,
“We have found the Messiah” — which is translated Christ —.
Then he brought him to Jesus.
Jesus looked at him and said,
“You are Simon the son of John;
you will be called Cephas” — which is translated Peter.

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận