chi tiết
Cập nhật 10:23 21/04/2022 Lượt xem: 2311
Share via Email
In bài viết

Kinh Cầu Các Thánh

Xin Chúa thương xót chúng con

– Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con

– Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

– Xin Chúa thương xót chúng con

Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời

– Cầu cho chúng con

Thánh Mi-ca-e

– Cầu cho chúng con

Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa

– Cầu cho chúng con

Thánh Giu-se

– Cầu cho chúng con

Thánh Gio-an Tẩy Giả

– Cầu cho chúng con

Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô

– Cầu cho chúng con

Thánh An-rê

– Cầu cho chúng con

Thánh Gio-an

– Cầu cho chúng con

Thánh Nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na.

– Cầu cho chúng con

Thánh Tê-pha-nô

– Cầu cho chúng con

Thánh Lau-ren-sô

– Cầu cho chúng con

Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a

– Cầu cho chúng con

Thánh Nữ A-nê

– Cầu cho chúng con

Thánh Nữ Pe-pê-tu-a và Phê-li-xi-ta

– Cầu cho chúng con

Thánh Grê-gô-ri-ô

– Cầu cho chúng con

Thánh Au-gus-ti-nô

– Cầu cho chúng con

Thánh A-tha-na-si-ô

– Cầu cho chúng con

Thánh Ba-si-li-ô

– Cầu cho chúng con

Thánh Mar-ti-nô

– Cầu cho chúng con

Thánh Bê-nê-dic-tô

– Cầu cho chúng con

Thánh Phan-xi-cô và Đô-mi-ni-cô

– Cầu cho chúng con

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê

– Cầu cho chúng con

Thánh Nữ Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na

– Cầu cho chúng con

Thánh Gio-an Vi-an-nê

– Cầu cho chúng con

Thánh Nữ Tê-rê-sa

– Cầu cho chúng con

Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa

– Cầu cho chúng con

Xin Chúa tỏ lòng khoan dung

– Xin Chúa cứu chữa chúng con

Khỏi mọi sự dữ

– Xin Chúa cứu chữa chúng con

Khỏi phạm tội lỗi

– Xin Chúa cứu chữa chúng con

Khỏi chết muôn đời

– Xin Chúa cứu chữa chúng con

Vì mầu nhiệm Chúa làm người

– Xin Chúa cứu chữa chúng con

Vì Chúa chịu chết và sống lại

– Xin Chúa cứu chữa chúng con

Vì Chúa ban Thánh Thần xuống

– Xin Chúa cứu chữa chúng con

Chúng con là kẻ có tội

– Xin Chúa nghe lời chúng con

Xin Chúa đoái thương cho những người được tuyển chọn này nhờ ơn phép rửa tội được tái sinh

– Xin Chúa nghe lời chúng con

Lạy Đức Ki-tô Con Thiên Chúa Hằng sống

– Xin Chúa nghe lời chúng con

Lạy Đức Ki-tô xin nghe lời chúng con

– Lạy Đức Ki-tô xin nghe lời chúng con

Lạy Đức Ki-tô xin nhận lời chúng con

– Lạy Đức Ki-tô xin nhận lời chúng con

  

(Ca đoàn Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn) 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận