chi tiết
Cập nhật 03:50 05/10/2022 Lượt xem: 362
Share via Email
In bài viết

Xin Thầy chỉ phán một lời

Tuần 12-Mùa Thường Niên- Thứ Bảy

“Xin Ngài chỉ phán một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ lành mạnh.”

Lời Chúa: Mt 8, 5-17

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa Giêsu rằng:

“Lạy Chúa, thằng bé nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt vì đau đớn lắm!”

Chúa Giêsu phán bảo ông rằng:

“Tôi sẽ đến chữa nó.”

Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng bé nhà tôi sẽ lành mạnh.

Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!”

Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng:

“Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây, sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacob trong Nước Trời.

Còn con cái trong nước sẽ bị vứt và nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

Đoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng:

“Ông cứ về, ông được như ông đã tin.”

Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Suy niệm

Giữa người Do Thái và người ngoại có một khoảng cách do luật của người Do Thái đưa ra.

Viên đại đội trưởng không dám mời Chúa Giêsu vào nhà mình vì tôn trọng luật người Do Thái:

“Cấm không tiếp xúc hay vào nhà dân ngoại.”

Người đại đội trưởng biết tôn trọng Chúa Giêsu theo luật lệ người Do Thái, đồng thời cũng quan tâm và lo đến người làm trong nhà mình.

Đối với trên thì tôn trọng, đối với người dưới thì yêu thương, đó là điểm son mà Chúa Giêsu khen ngợi người đại đội trưởng.

Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con biết sống kính trên nhường dưới, biết quan tâm đến nhu cầu của nhau, đem lại niềm vui và sức sống cho nhau, như người đội trưởng trong Tin Mừng.

XEM BÀI VIẾT CÓ TỪ KHÓA
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận