chi tiết
Cập nhật 15:31 05/08/2021 Lượt xem: 385
Share via Email
In bài viết

Tư Thế Nguyện Cầu

Từ nhỏ đến lớn, hầu hết mọi người đều có đôi lần cầu nguyện.

Việc làm đó ít khi được quan tâm đến, chỉ khi nào cần thì ta mới cầu nguyện.

Thế nào là cầu nguyện?

Trong một bài giảng, cha Phạm Quang Hồng đã nói đến ba đối tượng mà Chúa nêu trong cầu nguyện, đó là:

  • Chúa vinh danh Cha. “Con đã cố hết cuộc đời làm những gì Cha giao để vinh danh Cha”
  • Cầu nguyện cho những người đi theo Chúa
  • Cầu cho những ai vì tin những người này và cũng được Cha chúc phúc

Tư thế nguyện cầu là cảm tạ, là tri ân chứ không phải là xin xỏ.

Cầu nguyện và chuyển cầu (2 động tác) cho tất cả những ai được liên kết với Người nhờ Đức Tin và Đức Mến.

Để có động thái cầu nguyện đúng, mời bạn đọc tiếp theo đây chương 17 – Tin Mừng theo Thánh Gioan

CHƯƠNG 17 – Tin Mừng theo Thánh Gioan

 Lời cầu nguyện của Ðức Giêsu
(1) Nói thế xong, Ðức Giêsu ngước mắt lên trời và thưa rằng:
“Lạy Cha, giờ đã đến!
Xin Cha tôn vinh Con Cha
để Con Cha tôn vinh Cha,
(2) Thật vậy, Cha đã ban cho Người
quyền trên mọi phàm nhân
là để Người ban sự sống đời đời
cho tất cả những ai
Cha đã ban cho Người.
(3) Mà sự sống đời đời
đó là họ nhận biết Cha,
Thiên Chúa duy nhất và chân thật,
và nhận biết Ðấng Cha đã sai đến,
là Giêsu Kitô.
(4) Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất,
khi hoàn tất công trình
Cha đã giao cho con làm.
(5) Vậy lạy Cha,
giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha:
xin ban cho con vinh quang
mà con vẫn được hưởng bên Cha
trước khi có thế gian.
(6) Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian
mà ban cho con,
con đã cho họ biết danh Cha.
Họ thuộc về Cha,
Cha đã ban họ cho con,
và họ đã tuân giữ lời Cha.
(7) Giờ đây, họ biết rằng
tất cả những gì Cha ban cho con
đều do bởi Cha,
(8) vì con đã ban cho họ
lời mà Cha đã ban cho con;
họ đã nhận những lời ấy,
họ biết thật rằng
con đã từ Cha mà đến,
và họ đã tin là Cha đã sai con.
(9) Con cầu nguyện cho họ.
Con không cầu nguyện cho thế gian,
nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con,
bởi vì họ thuộc về Cha.
(10) Tất cả những gì của con đều là của Cha,
tất cả những gì của Cha đều là của con;
và con được tôn vinh nơi họ.
(11) Con không còn ở trong thế gian nữa,
nhưng họ, họ ở trong thế gian;
phần con, con đến cùng Cha.
Lạy Cha chí thánh,
xin gìn giữ các môn đệ
trong danh Cha mà Cha đã ban cho con,
để họ nên một như chúng ta.
(12) Khi còn ở với họ,
con đã gìn giữ họ
trong danh Cha mà Cha đã ban cho con.
Con đã canh giữ,
và không một ai trong họ phải hư mất,
trừ đứa con hư hỏng,
để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.
(13) Bây giờ, con đến cùng Cha,
và con nói những điều này
lúc còn ở thế gian,
để họ được hưởng trọn vẹn
niềm vui của con.
(14) Con đã truyền lại cho họ lời của Cha,
và thế gian đã ghét họ,
vì họ không thuộc về thế gian,
cũng như con đây không thuộc về thế gian.
(15) Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.
(16) Họ không thuộc về thế gian
cũng như con đây không thuộc về thế gian.
(17) Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ.
Lời Cha là sự thật.
(18) Như Cha đã sai con đến thế gian,
thì con cũng sai họ đến thế gian.
(19) Vì họ, Con xin thánh hiến chính mình con cho họ,
để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
(20) Con không chỉ cầu nguyện cho những người này,
nhưng còn cho những ai
nhờ lời họ mà tin vào con,
(21) để tất cả nên một,
như, Cha ở trong con và con ở trong Cha
để họ cũng ở trong chúng ta.
Như vậy, thế gian sẽ tin rằng
Cha đã sai con.
(22) Phần con, con đã ban cho họ vinh quang
mà Cha đã ban cho con,
để họ được nên một
như chúng ta là một:
(23) Con ở trong họ và Cha ở trong con,
để họ được hoàn toàn nên một;
như vậy, thế gian sẽ nhận biết
là chính Cha đã sai con
và đã yêu thương họ
như đã yêu thương con.
(24) Lạy Cha,
con muốn rằng con ở đâu,
thì những người Cha đã ban cho con
cũng ở đó với con,
để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con,
vinh quang mà Cha đã ban cho con,
vì Cha đã yêu thương con
trước khi thế gian được tạo thành.
(25) Lạy Cha là Ðấng công chính,
thế gian đã không biết Cha,
nhưng con, con đã biết Cha,
và những người này đã biết
là chính Cha đã sai con.
(26) Con đã cho họ biết danh Cha,
và sẽ còn cho họ biết nữa,
để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ,
và con cũng ở trong họ nữa”.

XEM BÀI VIẾT CÓ TỪ KHÓA
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận