Tin Mừng

Tư Thế Nguyện Cầu
Từ nhỏ đến lớn, hầu hết mọi người đều có đôi lần cầu nguyện. Việc làm đó ít khi được quan tâm đến, chỉ khi nào cần thì ta mới cầu nguyện. Thế nào là cầu nguyện? Trong một bài...
Từ bỏ chính mình
Tuần 18-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. "Người ta sẽ lấy gì để đổi lấy mạng sống mình" Lời Chúa: Mt 16,24-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình...
Lời Giới Thiệu
Trong Thư Chung 2013, "Hội Thánh Công giáo tại Viêt Nam và công cuộc Tân Phúc-Âm-hóa"' Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) đã viết:"Gia đình là cộng đoàn cầu nguyện, thờ phượng Thiên Chúa, đền thờ tại gia. Hiệp...