Chương 17

Tư Thế Nguyện Cầu
Từ nhỏ đến lớn, hầu hết mọi người đều có đôi lần cầu nguyện. Việc làm đó ít khi được quan tâm đến, chỉ khi nào cần thì ta mới cầu nguyện. Thế nào là cầu nguyện? Trong một bài...