chi tiết
Cập nhật 16:28 28/02/2024 Lượt xem: 117
Share via Email
In bài viết

Tổ phụ Áp-ra-ham dâng lễ tế

Chúa Nhật Tuần 2 – Mùa Chay

Tổ phụ Áp-ra-ham dâng lễ tế.

Bài trích sách Sáng thế (St 22,1-2.9a.10-13.15-18).

Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham.

Người gọi ông : “Áp-ra-ham !” Ông thưa : “Dạ, con đây !”

Người phán : “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho.”

Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó.

Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình.

Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông : “Áp-ra-ham ! Áp-ra-ham !”

Ông thưa : “Dạ, con đây !”

Người nói : “Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó ! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa : đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc !”

Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây.

Ông Áp-ra-ham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình.

Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa và nói :

“Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy chính danh Ta mà thề :

bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi,

nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông,

nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển.

Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch.

Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.”


First reading from the Book of Genesis
Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18

God put Abraham to the test.
He called to him, “Abraham!”
“Here I am!” he replied.
Then God said:
“Take your son Isaac, your only one, whom you love,
and go to the land of Moriah.
There you shall offer him up as a holocaust
on a height that I will point out to you.”

When they came to the place of which God had told him,
Abraham built an altar there and arranged the wood on it.
Then he reached out and took the knife to slaughter his son.
But the LORD’s messenger called to him from heaven,
“Abraham, Abraham!”
“Here I am!” he answered.
“Do not lay your hand on the boy,” said the messenger.
“Do not do the least thing to him.
I know now how devoted you are to God,
since you did not withhold from me your own beloved son.”
As Abraham looked about,
he spied a ram caught by its horns in the thicket.
So he went and took the ram
and offered it up as a holocaust in place of his son.

Again the LORD’s messenger called to Abraham from heaven and said:
“I swear by myself, declares the LORD,
that because you acted as you did
in not withholding from me your beloved son,
I will bless you abundantly
and make your descendants as countless
as the stars of the sky and the sands of the seashore;
your descendants shall take possession
of the gates of their enemies,
and in your descendants all the nations of the earth
shall find blessing—
all this because you obeyed my command.”

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận