chi tiết
Cập nhật 12:15 14/02/2023 Lượt xem: 241
Share via Email
In bài viết

Ca-in giết A-ben

Thứ Hai – Tuần 6 – Mùa Thường Niên

Ca-in giết A-ben, em mình.

Bài trích sách Sáng thế (St 4,1-15.25).

Con người ăn ở với E-và, vợ mình.

Bà thụ thai và sinh ra Ca-in.

Bà nói : “Nhờ Đức Chúa, tôi đã được một người.”

Bà lại sinh ra A-ben, em ông.

A-ben làm nghề chăn chiên, còn Ca-in làm nghề cày cấy đất đai.

Sau một thời gian, Ca-in lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên Đức Chúa.

A-ben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng.

Đức Chúa đoái nhìn đến A-ben và lễ vật của ông, nhưng Ca-in và lễ vật của ông thì Người không đoái nhìn.

Ca-in giận lắm, sa sầm nét mặt.

Đức Chúa phán với Ca-in :

“Tại sao ngươi giận dữ ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt ?
Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không ?
Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi ; nhưng ngươi phải chế ngự nó.”

Ca-in nói với em là A-ben : “Chúng mình ra ngoài đồng đi !”

Và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến giết A-ben, em mình.

Đức Chúa phán với Ca-in : “A-ben em ngươi đâu rồi ?”

Ca-in thưa : “Con không biết. Con là người giữ em con hay sao ?”

Đức Chúa phán : “Ngươi đã làm gì vậy ? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta !

Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra.

Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa.

Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất.”

Ca-in thưa với Đức Chúa : “Hình phạt dành cho con quá nặng, không thể mang nổi.

Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất.

Con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con.”

Đức Chúa phán với ông : “Không đâu ! Bất cứ ai giết Ca-in sẽ bị trả thù gấp bảy.”

Đức Chúa ghi dấu trên Ca-in, để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông.

Ông A-đam lại ăn ở với vợ.

Bà sinh một con trai và đặt tên là Sết ; bà nói : “Thiên Chúa đã sắp đặt cho tôi một dòng dõi khác thay cho A-ben, vì Ca-in đã giết nó.”

(Nguồn Vatican News)


A reading from the Book of Genesis
Gn 4:1-15, 25

The man had relations with his wife Eve,
and she conceived and bore Cain, saying,
“I have produced a man with the help of the LORD.”
Next she bore his brother Abel.
Abel became a keeper of flocks, and Cain a tiller of the soil.
In the course of time Cain brought an offering to the LORD
from the fruit of the soil,
while Abel, for his part,
brought one of the best firstlings of his flock.
The LORD looked with favor on Abel and his offering,
but on Cain and his offering he did not.
Cain greatly resented this and was crestfallen.
So the LORD said to Cain:

“Why are you so resentful and crestfallen.
If you do well, you can hold up your head;
but if not, sin is a demon lurking at the door:
his urge is toward you, yet you can be his master.”

Cain said to his brother Abel, “Let us go out in the field.”
When they were in the field,
Cain attacked his brother Abel and killed him.
Then the LORD asked Cain, “Where is your brother Abel?”
He answered, “I do not know.
Am I my brother’s keeper?”
The LORD then said: “What have you done!
Listen: your brother’s blood cries out to me from the soil!
Therefore you shall be banned from the soil
that opened its mouth to receive
your brother’s blood from your hand.
If you till the soil, it shall no longer give you its produce.
You shall become a restless wanderer on the earth.”
Cain said to the LORD: “My punishment is too great to bear.
Since you have now banished me from the soil,
and I must avoid your presence
and become a restless wanderer on the earth,
anyone may kill me at sight.”
“Not so!” the LORD said to him.
“If anyone kills Cain, Cain shall be avenged sevenfold.”
So the LORD put a mark on Cain, lest anyone should kill him at sight.

Adam again had relations with his wife,
and she gave birth to a son whom she called Seth.
“God has granted me more offspring in place of Abel,” she said,
“because Cain slew him.”


Đáp ca                       Tv 49,1 và 8.16bc-17.20-21 (Đ. c.14a)

Đ.Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.

Đức Chúa, Thượng Đế chí tôn, nay Người lên tiếng,
từ khắp cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu.
Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ ;
lễ toàn thiêu của ngươi
hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày.

Đ.Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.

Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở,
mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi ?
Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,
lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.

Đ.Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.

Hễ ngồi lê là bới xấu anh em
và bêu diếu cả người ruột thịt.
Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng,
ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao ?
Này đây Ta khiển trách,
những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.

Đ.Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận