chi tiết
Cập nhật 13:53 16/11/2021 Lượt xem: 282
Share via Email
In bài viết

Mỗi người sinh lợi được bao nhiêu

Tuần 33-Mùa Thường Niên-Thứ Tư.

“Chủ gọi đầy tớ đến để xem mỗi người sinh lợi được bao nhiêu.”

Lời Chúa: Lc 19,11-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng:

“Có Người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về.

Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng:

“Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về.”

Được phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu.

Người thứ nhất đến và thưa: “Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén.”

Nhà vua bảo:

“Được, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành.”

Người thứ hai đến thưa vua:

“Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén.”

Nhà vua đáp:

“Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành.”

Người thứ ba đến thưa vua:

“Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn: vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, ngài lấy cái ngài không gởi, gặt cái ngài không gieo.”

Vua liền bảo những người đứng đó rằng:

“Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén.”

Họ tâu rằng:

“Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi.”

Vua đáp:

“Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có.””

 

Suy niệm

Một vốn được mười lời, và cũng một vốn năm đồng lời, nhưng cũng có đồng vốn chẳng làm lợi được gì cả.

Cuộc đời của mỗi người cũng được Thiên Chúa trao ban cho nhiều đồng vốn: tài năng, sức khỏe, điều kiện, và những ơn lành, để làm cho cuộc sống chính mình và người khác đơm bông yêu thương và kết trái hạnh phúc.

Vì thế, mỗi người cần cố gắng hết sức, để những gì Chúa ban cho chúng ta không trở nên vô ích.

 

Lạy Chúa, xin Chúa giúp gia đình chúng con biết dùng những ơn lành và khả năng mà Chúa đã ban, để chúng con phục vụ nhau, xây dựng giáo xứ, giáo họ hầu sinh lời cho Nước Trời.

 

XEM BÀI VIẾT CÓ TỪ KHÓA
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận