Tuần 33

Con cái đời này
Tuần 33-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy. "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, nhưng đời sau, họ giống như thiên thần." Lời Chúa: Lc 20,27-40 Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađđucêô đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng:...
Nhà Thiên Chúa
Tuần 33-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. "Các ngươi đã biến nhà Thiên Chúa thành hang trộm cướp." Lời Chúa: Lc 19,45-48 Khi ấy, Chúa Giêsu vào Đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo...
Đem lại bình an cho người
Tuần 33-Mùa Thường Niên-Thứ Năm. "Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho người." Lời Chúa: Lc 19,41-44 Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng:...
Mỗi người sinh lợi được bao nhiêu
Tuần 33-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Chủ gọi đầy tớ đến để xem mỗi người sinh lợi được bao nhiêu." Lời Chúa: Lc 19,11-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Có Người quý tộc kia đi phương xa để được phong...
Cứu vớt những gì đã hư mất
Tuần 33-Mùa Thường Niên-Thứ Ba. "Con Người đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư mất." Lời Chúa: Lc 19,1-10 Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên...
Xin Cho Con Được Thấy
Tuần 33-Mùa Thường Niên-Thứ Hai. "Lạy Ngài, xin cho con được thấy." Lời Chúa: Lc 18,35-43 Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường, khi nghe tiếng đám đông đi qua...