chi tiết
Cập nhật 07:50 03/05/2022 Lượt xem: 367
Share via Email
In bài viết

Litanie Lauretane

Basilica Della Santa Casa

Tiếng Ý (Italian)

Tiếng Việt (Vietnamese)

Signore, pietà. Xin Chúa thương xót chúng con
Cristo, pietà Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Signore, pietà. Xin Chúa thương xót chúng con
Santa Maria, prega per noi Rất Thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con
Santa Madre di Dio, prega per noi Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Cầu cho chúng con
Santa Vergine delle vergini, prega per noi Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Cầu cho chúng con
Madre di Cristo, prega per noi Đức Mẹ Chúa Kitô. Cầu cho chúng con
Madre della Chiesa, prega per noi Mẹ Giáo Hội. Cầu cho chúng con

Madre di misericordia, prega per noi

Đức Mẹ hay thương xót. Cầu cho chúng con

Madre della divina grazia, prega per noi Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. Cầu cho chúng con
Madre della speranza, prega per noi Đức Mẹ là lẽ cậy trông. Cầu cho chúng con
Madre purissima, prega per noi Đức Mẹ cực thanh cực tịnh. Cầu cho chúng con
Madre castissima, prega per noi Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng. Cầu cho chúng con
Madre sempre vergine, prega per noi Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ. Cầu cho chúng con
Madre immacolata, prega per noi Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cầu cho chúng con
Madre degna d’amore,  prega per noi Đức Mẹ rất đáng mến yêu. Cầu cho chúng con
Madre ammirabile, prega per noi Đức Mẹ rất đáng ngợi khen. Cầu cho chúng con
Madre del buon consiglio, prega per noi Đức Mẹ chỉ bảo đành lành. Cầu cho chúng con
Madre del Creatore, prega per noi Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa. Cầu cho chúng con
Madre del Salvatore, prega per noi Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế. Cầu cho chúng con

Vergine prudente, prega per noi

Đức Nữ cực khôn cực ngoan. Cầu cho chúng con

Vergine degna di onore, prega per noi Đức Nữ rất đáng kính chuộng. Cầu cho chúng con
Vergine degna di lode, prega per noi Đức Nữ rất đáng ngợi khen. Cầu cho chúng con
Vergine potente, prega per noi Đức Nữ có tài có phép. Cầu cho chúng con
Vergine clemente, prega per noi Đức Nữ có lòng khoan nhân. Cầu cho chúng con
Vergine fedele, prega per noi Đức Nữ trung tín thật thà. Cầu cho chúng con

Specchio di perfezione, prega per noi

Đức Bà là gương nhân đức. Cầu cho chúng con

Sede della Sapienza, prega per noi Đức Bà là tòa Đấng khôn ngoan. Cầu cho chúng con
Fonte della nostra gioia, prega per noi Đức Bà làm cho chúng con vui mừng. Cầu cho chúng con
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi Đức Bà là Đấng trọng thiêng. Cầu cho chúng con
Tabernacolo dell’eterna gloria, prega per noi Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng. Cầu cho chúng con
Dimora consacrata di Dio, prega per noi Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng. Cầu cho chúng con
Rosa mistica, prega per noi Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy. Cầu cho chúng con
Torre della santa città di Davide, prega per noi Đức Bà như lầu đài Đavít vậy. Cầu cho chúng con
Fortezza inespugnabile, prega per noi Đức Bà như tháp ngà báu vậy. Cầu cho chúng con
Santuario della divina presenza, prega per noi Đức Bà như đền vàng vậy. Cầu cho chúng con
Arca dell’alleanza, prega per noi Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy. Cầu cho chúng con
Porta del cielo, prega per noi Đức Bà là cửa Thiên đàng. Cầu cho chúng con
Stella del mattino, prega per noi Đức Bà như sao mai sáng vậy. Cầu cho chúng con
Salute degli infermi, prega per noi Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn. Cầu cho chúng con
Rifugio dei peccatori, prega per noi Đức Bà bầu chữa kẻ có tội. Cầu cho chúng con
Conforto dei migranti, prega per noi Đức Bà nâng đỡ người di cư. Cầu cho chúng con
Consolatrice degli afflitti, prega per noi Đức Bà yên ủi kẻ âu lo. Cầu cho chúng con
Aiuto dei cristiani, prega per noi Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Cầu cho chúng con

Regina degli angeli, prega per noi

Nữ vương các thánh thiên thần. Cầu cho chúng con

Regina dei patriarchi, prega per noi Nữ vương các thánh Tổ tông. Cầu cho chúng con
Regina dei profeti, prega per noi Nữ vương các thánh Tiên tri. Cầu cho chúng con
Regina degli Apostoli, prega per noi Nữ vương các thánh Tông đồ. Cầu cho chúng con
Regina dei martiri, prega per noi Nữ vương các thánh Tử vì đạo. Cầu cho chúng con
Regina dei confessori della fede, prega per noi Nữ vương các thánh Hiển tu. Cầu cho chúng con
Regina della vergini, prega per noi Nữ vương các thánh Đồng trinh. Cầu cho chúng con
Regina di tutti i santi, prega per noi Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ. Cầu cho chúng con
Regina concepita senza peccato, prega per noi Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông. Cầu cho chúng con
Regina assunta in cielo, prega per noi Nữ vương linh hồn và xác lên trời. Cầu cho chúng con
Regina del rosario, prega per noi Nữ vương truyền phép rất thánh Mân côi. Cầu cho chúng con
Regina della famiglia, prega per noi Nữ vương các gia đình. Cầu cho chúng con
Regina della pace, prega per noi Nữ vương ban sự bình an. Cầu cho chúng con
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa tha tội chúng con.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa nhậm lời chúng con.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa thương xót chúng con.
Prega per noi, Santa Madre di Dio Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con.
E saremo degni delle promesse di Cristo. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa

(Nguồn VietCatholic.net)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận