chi tiết
Cập nhật 12:27 20/10/2022 Lượt xem: 202
Share via Email
In bài viết

Chúa đã ban sức mạnh cho tôi

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.

Anh thân mến, anh Đê-ma đã bỏ tôi, bởi yêu mến thế gian này ; anh ta đã đi Thê-xa-lô-ni-ca.

Anh Cơ-rét-xen đã đi sang miền Ga-lát, anh Ti-tô đi sang miền Đan-ma-ti-a.

Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với tôi.

Anh hãy đem anh Mác-cô đi với anh, vì anh ấy rất hữu ích cho công việc phục vụ của tôi.

Anh Ty-khi-cô thì tôi đã sai đi Ê-phê-xô.

Cái áo choàng tôi đã để lại nhà anh Các-pô ở Trô-a, thì khi đến, xin anh đem theo, cũng như các sách vở, nhất là những cuộn giấy da.

A-lê-xan-đê, người thợ rèn, đã gây cho tôi nhiều khốn khổ ; Chúa sẽ cứ việc anh ta làm mà trả báo.

Cả anh nữa, cũng hãy đề phòng anh ta, vì anh ta mạnh mẽ chống lại lời chúng ta rao giảng.

Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi.

Mọi người đã bỏ mặc tôi.

Xin Chúa đừng chấp họ.

Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng.


A reading from the Second Letter of St. Paul to Timothy
2 Tm 4:10-17b

Beloved:
Demas, enamored of the present world,
deserted me and went to Thessalonica,
Crescens to Galatia, and Titus to Dalmatia.
Luke is the only one with me.
Get Mark and bring him with you,
for he is helpful to me in the ministry.
I have sent Tychicus to Ephesus.
When you come, bring the cloak I left with Carpus in Troas,
the papyrus rolls, and especially the parchments.

Alexander the coppersmith did me a great deal of harm;
the Lord will repay him according to his deeds.
You too be on guard against him,
for he has strongly resisted our preaching.

At my first defense no one appeared on my behalf,
but everyone deserted me.
May it not be held against them!
But the Lord stood by me and gave me strength,
so that through me the proclamation might be completed
and all the Gentiles might hear it.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận