chi tiết
Cập nhật 06:18 19/10/2022 Lượt xem: 260
Share via Email
In bài viết

Lễ Kính Thánh Luca

Ngày 18 tháng 10

Thánh Lu-ca, Tác giả sách Tin Mừng

Lễ Kính Thánh Luca

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 10,1-9)

Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.

Người bảo các ông :

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.

Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.

Anh em hãy ra đi.

Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.

Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.

Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.

Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : ‘Bình an cho nhà này !’

Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.

Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công.

Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.

Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.

Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông’.”


From the Gospel according to Luke
Lk 10:1-9

The Lord Jesus appointed seventy-two disciples
whom he sent ahead of him in pairs
to every town and place he intended to visit.
He said to them,
“The harvest is abundant but the laborers are few;
so ask the master of the harvest
to send out laborers for his harvest.
Go on your way;
behold, I am sending you like lambs among wolves.
Carry no money bag, no sack, no sandals;
and greet no one along the way.
Into whatever house you enter,
first say, ‘Peace to this household.’
If a peaceful person lives there,
your peace will rest on him;
but if not, it will return to you.
Stay in the same house and eat and drink what is offered to you,
for the laborer deserves payment.
Do not move about from one house to another.
Whatever town you enter and they welcome you,
eat what is set before you,
cure the sick in it and say to them,
‘The Kingdom of God is at hand for you.’”


  • Bài giảng của Lm. Phạm Quang Hồng trong Thánh Lễ Trực Tuyến tại Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, Tây Úc (Vietnamese Catholic Community of Perth)

        Link YouTube https://youtu.be/fqh4NZ7hrgc

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận