chi tiết
Cập nhật 15:19 04/03/2024 Lượt xem: 40
Share via Email
In bài viết

Yêu đồng loại như chính mình

Thứ Hai – Tuần 1 – Mùa Chay

Hãy xét xử công minh cho người đồng bào.

Lời Chúa trong sách Lê-vi ( Lv 19,1-2.11-18).

Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng :

“Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng :

Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh.

“Các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình.

Các ngươi không được lấy danh Ta mà thề gian : làm thế các ngươi đã xúc phạm đến danh Thiên Chúa của các ngươi. Ta là Đức Chúa.

Ngươi không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của ; tiền công của người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng.

Ngươi không được rủa người điếc, đặt chướng ngại cho người mù vấp chân, nhưng phải kính sợ Thiên Chúa của ngươi. Ta là Đức Chúa.

Các ngươi không được làm điều gì bất công khi xét xử : không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào.

Ngươi không được vu khống cho những người trong dòng họ, không được ra toà đòi người đồng loại phải chết. Ta là Đức Chúa.

Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách những người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó.

Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân của ngươi.

Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.”


A reading from the Book of Leviticus
Lv 19:1-2, 11-18

The LORD said to Moses,
“Speak to the whole assembly of the children of Israel and tell them:
Be holy, for I, the LORD, your God, am holy.

“You shall not steal.
You shall not lie or speak falsely to one another.
You shall not swear falsely by my name,
thus profaning the name of your God.
I am the LORD.

“You shall not defraud or rob your neighbor.
You shall not withhold overnight the wages of your day laborer.
You shall not curse the deaf,
or put a stumbling block in front of the blind,
but you shall fear your God.
I am the LORD.

“You shall not act dishonestly in rendering judgment.
Show neither partiality to the weak nor deference to the mighty,
but judge your fellow men justly.
You shall not go about spreading slander among your kin;
nor shall you stand by idly when your neighbor’s life is at stake.
I am the LORD.

“You shall not bear hatred for your brother in your heart.
Though you may have to reprove him,
do not incur sin because of him.
Take no revenge and cherish no grudge against your fellow countrymen.
You shall love your neighbor as yourself.
I am the LORD.”

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận