chi tiết
Cập nhật 15:11 20/04/2024 Lượt xem: 232
Share via Email
In bài viết

Viên Thái Giám chịu phép rửa

Thứ Năm  – Tuần 3 – Mùa Phục Sinh

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ (Cv 8,26-40).

Ngày ấy, thiên sứ của Chúa nói với ông Phi-líp-phê :

“Đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-da ; con đường này vắng.”

Ông đứng lên đi.

Khi ấy có một viên thái giám người Ê-thi-óp, làm quan lớn trong triều của bà Can-đa-kê, nữ hoàng nước Ê-thi-óp.

Ông này làm tổng quản kho bạc của bà.

Ông đã lên Giê-ru-sa-lem hành hương và bấy giờ đang trên đường về.

Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ I-sai-a.

Thần Khí nói với ông Phi-líp-phê : “Tiến lên, đuổi kịp xe đó.”

Ông Phi-líp-phê chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ I-sai-a, thì hỏi : “Ngài có hiểu điều ngài đọc không ?”

Ông quan đáp : “Mà làm sao tôi hiểu được, nếu không có người dẫn giải ?”

Rồi ông mời ông Phi-líp-phê lên ngồi với mình.

Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là đoạn này : Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng mở miệng kêu ca. Bởi Người bị hạ xuống, nên bản án của Người đã được huỷ bỏ. Dòng dõi Người, ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của Người trên trần gian đã bị chấm dứt.

Viên thái giám ngỏ lời với ông Phi-líp-phê : “Xin ông cho biết : vị ngôn sứ nói thế về ai ? Về chính mình hay về một ai khác ?”

Ông Phi-líp-phê lên tiếng, và khởi từ đoạn Kinh Thánh ấy mà loan báo Tin Mừng Đức Giê-su cho ông.

Dọc đường, các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói : “Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không ?”

Ông Phi-líp-phê đáp : “Nếu ngài tin hết lòng, thì được.”

Viên thái giám thưa : “Tôi tin Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa.”

Ông truyền dừng xe lại.

Ông Phi-líp-phê và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Phi-líp-phê làm phép rửa cho ông quan.

Khi hai ông lên khỏi nước, Thần Khí Chúa đem ông Phi-líp-phê đi mất, và viên thái giám không còn thấy ông nữa.

Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình, lòng đầy hoan hỷ.

Còn ông Phi-líp-phê thì người ta gặp thấy ở Át-đốt.

Ông loan báo Tin Mừng cho mọi thành thị ông đi qua, cho tới khi đến Xê-da-rê.


A reading from the Acts of the Apostles
Acts 8:26-40

The angel of the Lord spoke to Philip,
“Get up and head south on the road
that goes down from Jerusalem to Gaza, the desert route.”
So he got up and set out.
Now there was an Ethiopian eunuch,
a court official of the Candace,
that is, the queen of the Ethiopians,
in charge of her entire treasury,
who had come to Jerusalem to worship, and was returning home.
Seated in his chariot, he was reading the prophet Isaiah.
The Spirit said to Philip,
“Go and join up with that chariot.”
Philip ran up and heard him reading Isaiah the prophet and said,
“Do you understand what you are reading?”
He replied,
“How can I, unless someone instructs me?”
So he invited Philip to get in and sit with him.
This was the Scripture passage he was reading:

Like a sheep he was led to the slaughter,
and as a lamb before its shearer is silent,
so he opened not his mouth.
In his humiliation justice was denied him.
Who will tell of his posterity?
For his life is taken from the earth.

Then the eunuch said to Philip in reply,
“I beg you, about whom is the prophet saying this?
About himself, or about someone else?”
Then Philip opened his mouth and, beginning with this Scripture passage,
he proclaimed Jesus to him.
As they traveled along the road
they came to some water,
and the eunuch said, “Look, there is water.
What is to prevent my being baptized?”
Then he ordered the chariot to stop,
and Philip and the eunuch both went down into the water,
and he baptized him.
When they came out of the water,
the Spirit of the Lord snatched Philip away,
and the eunuch saw him no more,
but continued on his way rejoicing.
Philip came to Azotus, and went about proclaiming the good news
to all the towns until he reached Caesarea.

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận