chi tiết
Cập nhật 14:41 17/01/2024 Lượt xem: 125
Share via Email
In bài viết

Thiên Chúa Không Nhìn Theo Kiểu Người Phàm

Thứ Ba – Tuần 2 – Mùa Thường Niên

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất (Sm 16,1-13).

Hồi đó, Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en :

“Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho nó làm vua cai trị Ít-ra-en nữa ?

Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường.

Ta sai ngươi đến gặp Gie-sê người Bê-lem, vì Ta đã thấy trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua.”

Ông Sa-mu-en thưa : “Con đi thế nào được ? Vua Sa-un mà nghe biết thì vua sẽ giết con !”

Đức Chúa phán : “Ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói : ‘Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa.’ Ngươi sẽ mời Gie-sê đến dự hy lễ ; phần Ta, Ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ xức dầu tấn phong cho Ta kẻ Ta sẽ nói cho ngươi hay.”

Ông Sa-mu-en làm điều Đức Chúa Giêsu đã phán ; ông đến Bê-lem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông.

Họ nói : “Ông đến có phải là để đem bình an không ?”

Ông trả lời : “Bình an ! Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi.”

Ông thanh tẩy ông Gie-sê và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ.

Khi họ đến, ông thấy Ê-li-áp, ông nghĩ : “Đúng rồi ! Người Đức Chúa xức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây !”

Nhưng Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en : “Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm : người phàm thì chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.”

Ông Gie-sê gọi A-vi-na-đáp và cho cậu đi qua trước mặt Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói : “Cả người này, Đức Chúa cũng không chọn.”

Ông Gie-sê cho Sa-ma đi qua, nhưng ông Sa-mu-en nói : “Cả người này, Đức Chúa cũng không chọn.”

Ông Gie-sê cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói với ông Gie-sê : “Đức Chúa không chọn những người này.”

Rồi ông hỏi ông Gie-sê : “Các con ông có mặt đầy đủ chưa ?”

Ông Gie-sê trả lời : “Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên.”

Ông Sa-mu-en liền nói với ông Gie-sê : “Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây.”

Ông Gie-sê cho người đi đón cậu về.

Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn.

Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en : “Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi ! Chính nó đó !”

Ông Sa-mu-en cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu.

Thần khí Đức Chúa nhập vào Đa-vít từ ngày đó trở đi.

Ông Sa-mu-en đứng dậy và đi Ra-ma

Đó là lời Chúa


A reading from the First Book of Samuel
1 Sm 16:1-13

The LORD said to Samuel:
“How long will you grieve for Saul,
whom I have rejected as king of Israel?
Fill your horn with oil, and be on your way.
I am sending you to Jesse of Bethlehem,
for I have chosen my king from among his sons.”
But Samuel replied:
“How can I go?
Saul will hear of it and kill me.”
To this the LORD answered:
“Take a heifer along and say,
‘I have come to sacrifice to the LORD.’
Invite Jesse to the sacrifice, and I myself will tell you what to do;
you are to anoint for me the one I point out to you.”

Samuel did as the LORD had commanded him.
When he entered Bethlehem,
the elders of the city came trembling to meet him and inquired,
“Is your visit peaceful, O seer?”
He replied:
“Yes! I have come to sacrifice to the LORD.
So cleanse yourselves and join me today for the banquet.”
He also had Jesse and his sons cleanse themselves
and invited them to the sacrifice.
As they came, he looked at Eliab and thought,
“Surely the LORD’s anointed is here before him.”
But the LORD said to Samuel:
“Do not judge from his appearance or from his lofty stature,
because I have rejected him.
Not as man sees does God see,
because he sees the appearance
but the LORD looks into the heart.”
Then Jesse called Abinadab and presented him before Samuel,
who said, “The LORD has not chosen him.”
Next Jesse presented Shammah, but Samuel said,
“The LORD has not chosen this one either.”
In the same way Jesse presented seven sons before Samuel,
but Samuel said to Jesse,
“The LORD has not chosen any one of these.”
Then Samuel asked Jesse,
“Are these all the sons you have?”
Jesse replied,
“There is still the youngest, who is tending the sheep.”
Samuel said to Jesse,
“Send for him;
we will not begin the sacrificial banquet until he arrives here.”
Jesse sent and had the young man brought to them.
He was ruddy, a youth handsome to behold
and making a splendid appearance.
The LORD said,
“There–anoint him, for this is he!”
Then Samuel, with the horn of oil in hand,
anointed him in the midst of his brothers;
and from that day on, the Spirit of the LORD rushed upon David.
When Samuel took his leave, he went to Ramah.

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận