Tuần 34

Hãy giữ mình
Tuần 34-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy. "Hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề." Lời Chúa: Lc 21,34-36 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng...
Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi đâu
Tuần 34-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. "Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi đâu." Lời Chúa: Lc 21,29-33 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: “Các con hãy xem...
Ơn Cứu Độ
Tuần 34-Mùa Thường Niên-Thứ Năm. "Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì Ơn Cứu Độ của anh em đã gần kề." Lời Chúa: Lc 21,20-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi các con thấy...
Bị mọi người ghét bỏ
Tuần 34-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người ghét bỏ." Lời Chúa: Lc 21,12-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và...
Sẽ đến lúc không còn tảng đá nào trên tảng đá nào
Tuần 34-Mùa Thường Niên-Thứ Ba. "Sẽ đến lúc không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." Lời Chúa: Lc 21,5-11 Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ...
Bà đã dâng tất cả
Tuần 34-Mùa Thường Niên-Thứ Hai. "Bà đã dâng tất cả những gì bà có thể nuôi sống mình" Lời Chúa: Lc 21,1-4 Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền....