Thứ sáu

Anh hãy lành bệnh
Tuần 12 - Mùa Thường Niên - Thứ Sáu. "Ta muốn, anh hãy lành sạch." Lời Chúa: Mt 8,1-4 Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà...
Kho tàng và mối mọt
Tuần 11 - Mùa Thường Niên - Thứ  Sáu. "Kho tàng của con ở đâu, thì lòng con ở đó." Lời Chúa: Mt 6,19-23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho...
Đừng Xao Xuyến
Tuần 4 Mùa Phục Sinh -  Thứ Sáu. "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống." Lời Chúa: Ga 14, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy...
Hóa bánh ra nhiều
Tuần 2 Mùa Phục Sinh - Thứ Sáu. Lời Chúa: Ga 6, 1-15 Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương." (...) Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám đông dân chúng đến với...
Yêu thương và phục vụ
Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Thứ Sáu "Chúa Giêsu đến, cầm lấy bánh và trao cho các môn đệ." Lời Chúa: Ga 21,1-14 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, (...) Phêrô bảo: "Tôi đi...
Mọi sự đã hoàn tất
Tuần Thánh - Thứ Sáu. "Người đã bị đâm, vì chúng ta phạm tội" (Is. 52, 5). Lời Chúa: Ga 18,1-19,42 (...) Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu là bà Maria, vợ...
Kinh Dâng Gia Đình
Kinh Dâng Gia Đình đọc ngày thứ Sáu. Ý chỉ: Cầu xin với Thánh Tâm Chúa Giêsu.   Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con khiêm nhường quỳ dâng gia đình chúng con cho Rất Thánh...
Gioan là ngọn đèn cháy sáng
Tuần 3-Mùa Vọng-Thứ Sáu Lời Chúa: Ga 5,33-36 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: “Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Còn Ta, Ta không ỷ vào...
Thiên Chúa và lề luật
Tuần 2-Mùa Vọng-Thứ Sáu. "Họ chẳng nghe lời Gioan, cũng chẳng nghe Con Người." Lời Chúa: Mt 11,16-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn...
Mù Đức Tin
Tuần 1-Mùa Vọng-Thứ Sáu. "Lạy Con vua Đavid, xin thương xót chúng con." Lời Chúa: Mt 9,27-31 Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Đavid,...