thứ hai

Chớ xét đoán
Tuần 12 - Mùa Thường Niên - Thứ Hai. "Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước." Lời Chúa: Mt 7,1-5 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị...
Hiến Chương Nước Trời
Tuần 10 - Mùa Thường Niên - Thứ Hai. "Phúc thay người có tinh thần nghèo khó." Lời Chúa: Mt 5,1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các...
Lương thực đem lại phúc trường sinh
Tuần 3 Mùa Phục Sinh - Thứ Hai. "Hãy cố gắng làm việc vì lương thực đem lại phúc trường sinh." Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có...
Cửa Chuồng Chiên
Tuần 4 Mùa Phục Sinh - Thứ Hai "Ta đến cho chiên Ta được sống và sống dồi dào." Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta bảo thật các ngươi: ai không qua cửa mà...
Tái Sinh bởi Thánh Thần
Tuần 2 - Mùa Phục Sinh - Thứ Hai. "Ai không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không thể vào Nước Thiên Chúa." Lời Chúa: Ga 3, 1-8 (...) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô: "Tôi...
Các bà đừng sợ
Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Thứ Hai. "Các phụ nữ vừa sợ vừa vui mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ của Chúa Giêsu." Lời Chúa: Mt 28,8-15 Khi ấy, các bà vội vã ra khỏi mồ...
Rượu mới, bầu cũng phải mới
Tuần 2-Mùa Thường Niên-Thứ Hai. Lời Chúa: Mc 2,18-22 Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái...
Bác ái với tha nhân
Tuần 1-Mùa Chay-Thứ Hai "Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống." Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang,...
Kinh Vực Sâu
Kinh Vực Sâu và Kinh Bởi Trời đọc ngày thứ Hai (Chọn 1 trong 2 kinh). Ý chỉ: Cầu nguyện cho các linh hồn trong chốn luyện hình.   Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa...
Kinh Bởi Trời
Kinh Bởi Trời hoặc Kinh Vực Sâu đọc ngày thứ Hai (Chọn 1 trong 2 kinh). Ý chỉ: Cầu nguyện cho các linh hồn trong chốn luyện hình.   Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Xưa bởi trời mà xuống thế...