chi tiết
Cập nhật 07:02 30/03/2022 Lượt xem: 201
Share via Email
In bài viết

Our Lady Undoer of Knots

Bài giảng Chúa Nhật Tuần XVII (17), Thường Niên B

Đức Mẹ tháo cởi nút thắt gia đình

Lm. Micae Phạm Quang Hồng

Gospel: Mark 10: 2-16

The Pharisees approached Jesus and asked,
“Is it lawful for a husband to divorce his wife?”
They were testing him.
He said to them in reply, “What did Moses command you?”
They replied,
“Moses permitted a husband to write a bill of divorce
and dismiss her.”
But Jesus told them,
“Because of the hardness of your hearts
he wrote you this commandment. 
But from the beginning of creation, God made them male and female.
For this reason a man shall leave his father and mother
and be joined to his wife,
and the two shall become one flesh.

So they are no longer two but one flesh.
Therefore what God has joined together,
no human being must separate.”
In the house the disciples again questioned Jesus about this.
He said to them,
“Whoever divorces his wife and marries another
commits adultery against her;
and if she divorces her husband and marries another,
she commits adultery.”

And people were bringing children to him that he might touch them,
but the disciples rebuked them.
When Jesus saw this he became indignant and said to them,
“Let the children come to me;
do not prevent them, for the kingdom of God belongs to
such as these.
Amen, I say to you,
whoever does not accept the kingdom of God like a child
will not enter it.”
Then he embraced them and blessed them,
placing his hands on them.

The Gospel of the Lord.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô: Mc 10: 2-16

Khi ấy có những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng:

“Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?”

Chúa Giêsu đáp:

“Ông Môi-xen đã truyền cho các ông như thế nào?”

Họ liền thưa: “Môi-xen cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị.”

Bấy giờ, Chúa Giêsu đáp:

“Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môi-xen đã viết ra điều luật đó.”

Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ.

Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình và hai người sẽ nên một huyết nhục.

Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ.

Về đến nhà các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó và Người bảo các ông:

“Ai bỏ vợ mình và đi lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước và người nữ bỏ chồng và đi lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình.”

Bấy giờ, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng nhưng các môn đệ khiển trách họ.

Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông:

“Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng.

Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên chúa như những trẻ nhỏ sẽ không được vào nước đó.”

Rồi Người ôm chúng, đặt tay, ban phép lành cho chúng.

Đó là lời Chúa

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận