chi tiết
Cập nhật 13:48 15/02/2023 Lượt xem: 238
Share via Email
In bài viết

Ông Nô-ê

Thứ Ba – Tuần 6 – Mùa Thường Niên

Bài trích sách Sáng thế (St 6,5-8 ; 7,1-5.10)

Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu.

Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng.

Đức Chúa phán : “Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, Ta hối hận vì đã làm ra chúng.”

Nhưng ông Nô-ê được đẹp lòng Đức Chúa.

Đức Chúa phán bảo ông Nô-ê :

“Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả gia đình ngươi, vì Ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan Ta trong thế hệ này.

Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy bảy đôi, con đực và con cái, còn trong các loài vật không thanh sạch, thì một đôi, con đực và con cái, trong các loài chim trời cũng lấy bảy đôi, trống và mái, để giữ giống trên khắp mặt đất.

Vì bảy ngày nữa Ta sẽ đổ mưa xuống đất trong vòng bốn mươi ngày bốn mươi đêm, và Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất mọi loài Ta đã làm ra.”

Ông Nô-ê làm đúng như Đức Chúa đã truyền.

Bảy ngày sau, nước hồng thuỷ tràn trên mặt đất.

Đó là lời Chúa

(Nguồn Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Holy Martyrs)


A reading from the Book of Genesis
Gn 6:5-8; 7:1-5, 10

When the LORD saw how great was man’s wickedness on earth,

and how no desire that his heart conceived
was ever anything but evil,
he regretted that he had made man on the earth,
and his heart was grieved.

So the LORD said:
“I will wipe out from the earth the men whom I have created,
and not only the men,
but also the beasts and the creeping things and the birds of the air,
for I am sorry that I made them.”
But Noah found favor with the LORD.

Then the LORD said to Noah:
“Go into the ark, you and all your household,
for you alone in this age have I found to be truly just.
Of every clean animal, take with you seven pairs,
a male and its mate;
and of the unclean animals, one pair,
a male and its mate;
likewise, of every clean bird of the air, seven pairs,
a male and a female,
and of all the unclean birds, one pair,
a male and a female.
Thus you will keep their issue alive over all the earth.
Seven days from now I will bring rain down on the earth
for forty days and forty nights,
and so I will wipe out from the surface of the earth
every moving creature that I have made.”
Noah did just as the LORD had commanded him.

As soon as the seven days were over,
the waters of the flood came upon the earth.

(Nguồn Vatican News)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận