chi tiết
Cập nhật 11:52 01/10/2022 Lượt xem: 221
Share via Email
In bài viết

Ông Gióp vẹn toàn và ngay thẳng

Bài Trích sách Gióp.

Một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa ; Xa-tan cũng đến trong đám họ.

Bấy giờ Đức Chúa phán với Xa-tan : “Ngươi từ đâu tới ?”

Xa-tan thưa với Đức Chúa : “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây.”

Đức Chúa phán với Xa-tan : “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không ? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó : một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác !”

Nhưng Xa-tan thưa lại Đức Chúa : “Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng ?

Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao ? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt !”

Đức Chúa phán với Xa-tan : “Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới.”

Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan Đức Chúa.

Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp : “Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơ-va đã xông vào cướp lấy ; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.”

Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa : “Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ ; lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.”

Người này còn đang nói thì một người khác về thưa : “Người Can-đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà ; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.”

Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa : “Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà ; nhà sập xuống đè trên đám trẻ ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.”

Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói :

“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,
tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi :
xin chúc tụng danh Đức Chúa !”

Trong tất cả những chuyện đó, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.


A reading from the Book of Job

One day, when the angels of God came to present themselves before the LORD, Satan also came among them.

And the LORD said to Satan, “Whence do you come?”

Then Satan answered the LORD and said, “From roaming the earth and patrolling it.”

And the LORD said to Satan, “Have you noticed my servant Job, and that there is no one on earth like him, blameless and upright, fearing God and avoiding evil?”

But Satan answered the LORD and said, “Is it for nothing that Job is God-fearing? Have you not surrounded him and his family and all that he has with your protection? You have blessed the work of his hands and his livestock are spread over the land. But now put forth your hand and touch anything that he has, and surely he will blaspheme you to your face.”

And the LORD said to Satan, “Behold, all that he has is in your power; only do not lay a hand upon his person.”

So Satan went forth from the presence of the LORD. And so one day, while his sons and his daughters were eating and drinking wine in the house of their eldest brother, a messenger came to Job and said, “The oxen were ploughing and the asses grazing beside them, and the Sabeans carried them off in a raid. They put the herdsmen to the sword, and I alone have escaped to tell you.”

While he was yet speaking, another came and said, “Lightning has fallen from heaven and struck the sheep and their shepherds and consumed them, and I alone have escaped to tell you.”

While he was yet speaking, another messenger came and said, “The Chaldeans formed three columns, seized the camels, carried them of and put those tending them to the sword, and I alone have escaped to tell you.”

While he was yet speaking, another came and said “Your sons and daughters were eating and drinking wine in the house of theirs eldest brother, when suddenly a great wind came across the desert and smote the four corners of the house. It fell upon the young people and they are dead; and I alone have escaped to tell you.”

Then Job began to tear his cloak and cut off his hair. He cast himself prostrate upon the ground, and said

“Naked I came forth from my mother’s womb, and naked shall I go back again. The LORD gave and The LORD has taken away; blessed be the name of the LORD!”

In all this Job did not sin, nor did he say anything disrespectful of God.

The word of the LORD

Thanks be to God

(Nguồn Thánh Lễ Trực Tuyến GX Đức Mẹ La Vang San Jose, California)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận