chi tiết
Cập nhật 11:42 22/02/2023 Lượt xem: 168
Share via Email
In bài viết

Hãy ký thác đường đời cho Chúa

Thứ Ba – Tuần 7 – Mùa Thường Niên

Lời Chúa trong sách Huấn ca ( Hc 2,1-11).

Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa,
thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.

Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì,
đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.

Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ,
để cuối cuộc đời, con được cất nhắc lên.

Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận,
và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn.

Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa,
còn những người sáng giá
thì phải được thử trong lò ô nhục.

Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con.
Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người.

Hỡi ai kính sợ Đức Chúa,
hãy trông đợi lòng lân tuất của Người,
đừng lìa xa Người kẻo ngã.

Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người,
và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu.

Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trông ơn lành,
niềm vui không cùng và lòng thương xót.

Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem :
nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ ?

Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi ?

Hoặc có ai kêu cầu Người mà bị Người khinh dể ?

Vì Đức Chúa là Đấng nhân từ và hay thương xót :
Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân.

Đó là lời Chúa

Đáp ca                       Tv 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (Đ. x. c.5)

Đ.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

Đ.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo,
gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm.
Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn,
ngày đói kém lại được no đầy.

Đ.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời.
Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực,
chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.

Đ.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

Chính nhân được Chúa thương cứu độ
và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.
Chúa phù trợ và Người giải thoát,
giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ,
bởi vì họ ẩn náu bên Người.

Đ.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

(Nguồn Công giáo Montréal)


A reading from the Book of Sirach
Sir 2:1-11

My son, when you come to serve the LORD,
stand in justice and fear,
prepare yourself for trials.
Be sincere of heart and steadfast,
incline your ear and receive the word of understanding,
undisturbed in time of adversity.
Wait on God, with patience, cling to him, forsake him not;
thus will you be wise in all your ways.
Accept whatever befalls you,
when sorrowful, be steadfast,
and in crushing misfortune be patient;
For in fire gold and silver are tested,
and worthy people in the crucible of humiliation.
Trust God and God will help you;
trust in him, and he will direct your way;
keep his fear and grow old therein.

You who fear the LORD, wait for his mercy,
turn not away lest you fall.
You who fear the LORD, trust him,
and your reward will not be lost.
You who fear the LORD, hope for good things,
for lasting joy and mercy.
You who fear the LORD, love him,
and your hearts will be enlightened.
Study the generations long past and understand;
has anyone hoped in the LORD and been disappointed?
Has anyone persevered in his commandments and been forsaken?
has anyone called upon him and been rebuffed?
Compassionate and merciful is the LORD;
he forgives sins, he saves in time of trouble
and he is a protector to all who seek him in truth.

(Nguồn Vatican News)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận