chi tiết
Cập nhật 18:32 16/01/2024 Lượt xem: 109
Share via Email
In bài viết

Ghét Điều Sửa Dạy

Thứ Hai – Tuần 2 – Mùa Thường Niên

Vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất ( Sm 15,16-23).

Trong những ngày ấy, ông Sa-mu-en nói với vua Sa-un : “Thôi ! Tôi sẽ báo cho ngài biết điều Đức Chúa đã phán với tôi đêm qua.”

Vua Sa-un bảo : “Xin ông cứ nói.”

Ông Sa-mu-en nói : “Dù ngài tự coi mình là nhỏ bé, ngài chẳng phải là đầu của các chi tộc Ít-ra-en sao ? Đức Chúa đã xức dầu phong ngài làm vua cai trị Ít-ra-en.

Đức Chúa đã sai ngài lên đường và phán : ‘Hãy đi, ngươi phải tru hiến quân tội lỗi là bọn A-ma-lếch ấy, và phải giao chiến với chúng cho đến khi tận diệt chúng.’

Tại sao ngài đã không nghe theo tiếng Đức Chúa ? Tại sao ngài đã xông vào lấy chiến lợi phẩm và làm điều dữ trái mắt Đức Chúa ?”

Vua Sa-un nói với ông Sa-mu-en : “Tôi đã nghe theo tiếng Đức Chúa. Tôi đã đi theo con đường Đức Chúa sai tôi đi. Tôi đã đưa A-gác, vua A-ma-lếch về, và đã tru hiến A-ma-lếch.

Trong số chiến lợi phẩm là chiên dê và bò, trong số những vật bị tru hiến, dân đã lấy những con tốt nhất để làm hy lễ dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, tại Ghin-gan.”

Ông Sa-mu-en nói :

“Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ
như ưa thích người ta vâng lời Đức Chúa không ?
Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ,
lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu.
Phản nghịch cũng có tội như bói toán,
ngoan cố là tội ác giống như thờ ngẫu tượng.
Bởi vì ngài đã gạt bỏ lời của Đức Chúa,
nên Người đã gạt bỏ ngài, không cho làm vua nữa.”

Đáp ca            Tv 49,8-9.16bc-17.21 và 23 (Đ. c.23b)

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ ;
lễ toàn thiêu của ngươi
hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày.
Bò của ngươi, Ta nào có thiết ;
chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham !

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở,
mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi ?
Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,
lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng,
ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao ?
Này đây Ta khiển trách,
những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.
Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ, sẽ làm hiển danh Ta.
Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.


A reading from the First Book of Samuel
1 Sm 15:16-23

Samuel said to Saul:
“Stop! Let me tell you what the LORD said to me last night.”
Saul replied, “Speak!”
Samuel then said: “Though little in your own esteem,
are you not leader of the tribes of Israel?
The LORD anointed you king of Israel and sent you on a mission, saying,
‘Go and put the sinful Amalekites under a ban of destruction.
Fight against them until you have exterminated them.’
Why then have you disobeyed the LORD?
You have pounced on the spoil, thus displeasing the LORD.”
Saul answered Samuel: “I did indeed obey the LORD
and fulfill the mission on which the LORD sent me.
I have brought back Agag, and I have destroyed Amalek under the ban.
But from the spoil the men took sheep and oxen,
the best of what had been banned,
to sacrifice to the LORD their God in Gilgal.”
But Samuel said:
“Does the LORD so delight in burnt offerings and sacrifices
as in obedience to the command of the LORD?
Obedience is better than sacrifice,
and submission than the fat of rams.
For a sin like divination is rebellion,
and presumption is the crime of idolatry.
Because you have rejected the command of the LORD,
he, too, has rejected you as ruler.”

Nguồn Vatican News


0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận