chi tiết
Cập nhật 05:59 04/10/2022 Lượt xem: 229
Share via Email
In bài viết

Đức Giê-su Ki-tô đã mặc khải Tin Mừng

Thứ Hai – Tuần 27 – Mùa Thường Niên.

“Tin Mừng do Đức Giê-su Ki-tô đã mặc khải “

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

Thưa anh em, tôi lấy làm ngạc nhiên, khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với Đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, để theo một Tin Mừng khác.

Không có Tin Mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em, và muốn làm xáo trộn Tin Mừng của Đức Ki-tô đó thôi.

Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi !

Như tôi đã nói, và nay tôi xin nói lại : nếu có ai loan báo cho anh em một Tin Mừng khác với Tin Mừng anh em đã lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi !

Vậy, giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời, hay lấy lòng Thiên Chúa ?

Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời ?

Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Ki-tô.

Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết : Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người.

Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức Giê-su Ki-tô đã mặc khải.

Đó là Lời Chúa

(Nguồn Công Giáo Montréal)


A reading from the Letter of St. Paul to the Galatians
GAL 1:6-12

Brothers and sisters:
I am amazed that you are so quickly forsaking
the one who called you by the grace of Christ
for a different gospel (not that there is another).
But there are some who are disturbing you
and wish to pervert the Gospel of Christ.
But even if we or an angel from heaven
should preach to you a gospel
other than the one that we preached to you,
let that one be accursed!
As we have said before, and now I say again,
if anyone preaches to you a gospel
other than the one that you received,
let that one be accursed!

Am I now currying favor with human beings or God?
Or am I seeking to please people?
If I were still trying to please people,
I would not be a slave of Christ.

Now I want you to know, brothers and sisters,
that the Gospel preached by me is not of human origin.
For I did not receive it from a human being, nor was I taught it,
but it came through a revelation of Jesus Christ.

(Nguồn Vatican News)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận