chi tiết
Cập nhật 13:17 15/04/2023 Lượt xem: 247
Share via Email
In bài viết

Đấng khơi nguồn sự sống

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ (Cv 3,11-26).

Khi ấy, vì anh què vừa được chữa lành cứ níu lấy ông Phê-rô và ông Gio-an, nên toàn dân rất kinh ngạc, chạy ùa tới các ông tại hành lang gọi là hành lang Sa-lô-môn.

Thấy vậy, ông Phê-rô lên tiếng nói với dân : “Thưa đồng bào Ít-ra-en, sao lại ngạc nhiên về điều đó, sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm, như thể chúng tôi đã làm cho người này đi lại được, nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi ?

Thiên Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tôi Trung của Người là Đức Giê-su, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha.

Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân.

Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết : về điều này, chúng tôi xin làm chứng.

Chính nhờ lòng tin vào danh Người, mà danh Người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp ; chính lòng tin Người đã ban cho anh này được khỏi hẳn như thế, ngay trước mắt tất cả anh em.

“Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng, như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là : Đấng Ki-tô của Người phải chịu khổ hình.

Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em.

Như vậy thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến, khi Người sai Đấng Ki-tô Người đã dành cho anh em, là Đức Giê-su.

Đức Giê-su còn được giữ lại trên trời, cho đến thời phục hồi vạn vật, thời mà Thiên Chúa đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ của Người mà loan báo tự ngàn xưa.

Thật vậy, ông Mô-sê đã nói : Từ giữa đồng bào của anh em, Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em sẽ cho trỗi dậy một ngôn sứ như tôi để giúp anh em ; tất cả những gì vị ấy nói với anh em, anh em hãy nghe.

Kẻ nào mà không nghe ngôn sứ ấy, thì sẽ bị diệt trừ khỏi dân.

Sau đó, mọi ngôn sứ, kể từ ông Sa-mu-en đến các vị kế tiếp, khi lên tiếng thì cũng đã loan báo những ngày chúng ta đang sống.

“Phần anh em, anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em, khi Người phán với ông Áp-ra-ham : Nhờ dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.

Thiên Chúa đã cho Tôi Trung của Người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên, và sai đi chúc phúc cho anh em, bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình.”

Đó là lời Chúa


A reading from the Book of the Acts of the Apostles
Acts 3,11-26

As the crippled man who had been cured clung to Peter and John,
all the people hurried in amazement toward them
in the portico called “Solomon’s Portico.”
When Peter saw this, he addressed the people,
“You children of Israel, why are you amazed at this,
and why do you look so intently at us
as if we had made him walk by our own power or piety?
The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob,
the God of our fathers, has glorified his servant Jesus
whom you handed over and denied in Pilate’s presence,
when he had decided to release him.
You denied the Holy and Righteous One
and asked that a murderer be released to you.
The author of life you put to death,
but God raised him from the dead; of this we are witnesses.
And by faith in his name,
this man, whom you see and know, his name has made strong,
and the faith that comes through it
has given him this perfect health,
in the presence of all of you.
Now I know, brothers and sisters,
that you acted out of ignorance, just as your leaders did;
but God has thus brought to fulfillment
what he had announced beforehand
through the mouth of all the prophets,
that his Christ would suffer.
Repent, therefore, and be converted, that your sins may be wiped away,
and that the Lord may grant you times of refreshment
and send you the Christ already appointed for you, Jesus,
whom heaven must receive until the times of universal restoration
of which God spoke through the mouth
of his holy prophets from of old.
For Moses said:

A prophet like me will the Lord, your God, raise up for you
from among your own kin;
to him you shall listen in all that he may say to you.

Everyone who does not listen to that prophet
will be cut off from the people.    

“Moreover, all the prophets who spoke,
from Samuel and those afterwards, also announced these days.
You are the children of the prophets
and of the covenant that God made with your ancestors
when he said to Abraham,
In your offspring all the families of the earth shall be blessed.
For you first, God raised up his servant and sent him to bless you
by turning each of you from your evil ways.”

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận