chi tiết
Cập nhật 14:43 18/01/2024 Lượt xem: 190
Share via Email
In bài viết

Đa-vít Thắng Tên Phi-li-tinh

Thứ Tư – Tuần 2 – Mùa Thường Niên

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất (Sm 17,32-33.37.40-51).

Ngày ấy, Đa-vít được dẫn đến gặp vua Sa-un và nói với vua Sa-un rằng : “Đừng ai ngã lòng vì tên Phi-li-tinh Go-li-át. Tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu với nó.”

Vua Sa-un nói với Đa-vít : “Con không thể đến với tên Phi-li-tinh ấy để chiến đấu với nó, vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó, từ khi còn trẻ, đã là một chiến binh.”

Đa-vít nói : “Đức Chúa là Đấng đã cứu con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính Người sẽ cứu con khỏi tay tên Phi-li-tinh này.”

Vua Sa-un nói với Đa-vít : “Thế thì con hãy đi, xin Đức Chúa ở với con !”

Cậu cầm gậy trong tay, chọn lấy năm hòn đá cuội dưới suối, bỏ vào túi chăn chiên, vào bị của cậu, rồi tay cầm dây phóng đá, cậu tiến về phía tên Phi-li-tinh.

Tên Phi-li-tinh từ từ tiến lại gần Đa-vít, đi trước mặt nó là người mang thuẫn.

Tên Phi-li-tinh nhìn, và khi thấy Đa-vít, nó khinh dể cậu, vì cậu còn trẻ, có mái tóc hung và đẹp trai.

Tên Phi-li-tinh nói với Đa-vít : “Tao là chó hay sao mà mầy cầm gậy đến với tao ?”

Và tên Phi-li-tinh lấy tên các thần của mình mà nguyền rủa Đa-vít.

Tên Phi-li-tinh nói với Đa-vít : “Đến đây với tao, tao sẽ đem thịt mày làm mồi cho chim trời và dã thú.”

Đa-vít bảo tên Phi-li-tinh : “Mày cầm gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Ít-ra-en mà mày thách thức. Ngay hôm nay Đức Chúa sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngay hôm nay tao sẽ đem xác chết của quân đội Phi-li-tinh làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi đất này sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Ít-ra-en, và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà Đức Chúa ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của Đức Chúa, và Người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao !”

Khi tên Phi-li-tinh bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với Đa-vít, thì từ trận tuyến Đa-vít vội vàng chạy ra đương đầu với tên Phi-li-tinh.

Đa-vít thọc tay vào bị, rút từ đó ra một hòn đá, rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Phi-li-tinh. Hòn đá cắm sâu vào trán, khiến nó ngã sấp mặt xuống đất.

Thế là Đa-vít thắng tên Phi-li-tinh nhờ dây phóng và hòn đá.

Cậu hạ tên Phi-li-tinh và giết nó.

Nhưng trong tay Đa-vít không có gươm.

Đa-vít chạy lại, đứng trên xác tên Phi-li-tinh, lấy gươm của nó, rút khỏi bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó.

Người Phi-li-tinh thấy người hùng của mình đã chết thì chạy trốn.

Đó là lời ChúaA reading from the First Book of Samuel
1 Sm 17:32-33, 37, 40-51

David spoke to Saul:
“Let your majesty not lose courage.
I am at your service to go and fight this Philistine.”
But Saul answered David,
“You cannot go up against this Philistine and fight with him,
for you are only a youth, while he has been a warrior from his youth.”

David continued:
“The LORD, who delivered me from the claws of the lion and the bear,
will also keep me safe from the clutches of this Philistine.”
Saul answered David, “Go! the LORD will be with you.”

Then, staff in hand, David selected five smooth stones from the wadi
and put them in the pocket of his shepherd’s bag.
With his sling also ready to hand, he approached the Philistine.

With his shield bearer marching before him,
the Philistine also advanced closer and closer to David.
When he had sized David up,
and seen that he was youthful, and ruddy, and handsome in appearance,
the Philistine held David in contempt.
The Philistine said to David,
“Am I a dog that you come against me with a staff?”
Then the Philistine cursed David by his gods
and said to him, “Come here to me,
and I will leave your flesh for the birds of the air
and the beasts of the field.”
David answered him:
“You come against me with sword and spear and scimitar,
but I come against you in the name of the LORD of hosts,
the God of the armies of Israel that you have insulted.
Today the LORD shall deliver you into my hand;
I will strike you down and cut off your head.
This very day I will leave your corpse
and the corpses of the Philistine army for the birds of the air
and the beasts of the field;
thus the whole land shall learn that Israel has a God.
All this multitude, too,
shall learn that it is not by sword or spear that the LORD saves.
For the battle is the LORD’s and he shall deliver you into our hands.”

The Philistine then moved to meet David at close quarters,
while David ran quickly toward the battle line
in the direction of the Philistine.
David put his hand into the bag and took out a stone,
hurled it with the sling,
and struck the Philistine on the forehead.
The stone embedded itself in his brow,
and he fell prostrate on the ground.
Thus David overcame the Philistine with sling and stone;
he struck the Philistine mortally, and did it without a sword.
Then David ran and stood over him;
with the Philistine’s own sword which he drew from its sheath
he dispatched him and cut off his head.

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận