chi tiết
Cập nhật 13:18 15/04/2023 Lượt xem: 263
Share via Email
In bài viết

Đá tảng góc tường

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Không có một danh nào khác, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.

Lời Chúa trong sách Công vụ Tông Đồ (Cv 4,1-12).

Khi ông Phê-rô và ông Gio-an còn đang nói với dân chúng, thì có các tư tế, viên lãnh binh Đền Thờ, và các người thuộc nhóm Xa-đốc kéo đến.

Họ bực tức vì các ông giảng dạy cho dân và dựa vào trường hợp Đức Giê-su mà loan báo kẻ chết sẽ sống lại.

Họ bắt hai ông và tống ngục cho đến ngày hôm sau, vì trời đã về chiều.

Nhưng trong đám người nghe lời giảng, có nhiều kẻ đã tin theo, chỉ riêng số đàn ông đã lên đến chừng năm ngàn.

Hôm sau, các thủ lãnh Do-thái, các kỳ mục và kinh sư họp nhau tại Giê-ru-sa-lem.

Có cả thượng tế Kha-nan, các ông Cai-pha, Gio-an, A-lê-xan-đê và mọi người trong dòng họ thượng tế.

Họ cho điệu hai Tông Đồ ra giữa hội đồng và tra hỏi : “Nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy ?”

Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói với họ : “Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa.

Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng : nhân danh chính Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị.

Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường.

Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.”

Đó là lời Chúa

Nguồn Công Giáo Montréal


A reading from the Book of the Acts of the Apostles
Acts 4,1-12

After the crippled man had been cured,
while Peter and John were still speaking to the people,
the priests, the captain of the temple guard,
and the Sadducees confronted them,
disturbed that they were teaching the people
and proclaiming in Jesus the resurrection of the dead.
They laid hands on Peter and John
and put them in custody until the next day,
since it was already evening.
But many of those who heard the word came to believe
and the number of men grew to about five thousand.

On the next day, their leaders, elders, and scribes
were assembled in Jerusalem, with Annas the high priest,
Caiaphas, John, Alexander,
and all who were of the high-priestly class.
They brought them into their presence and questioned them,
“By what power or by what name have you done this?”
Then Peter, filled with the Holy Spirit, answered them,
“Leaders of the people and elders:
If we are being examined today
about a good deed done to a cripple,
namely, by what means he was saved,
then all of you and all the people of Israel should know
that it was in the name of Jesus Christ the Nazorean
whom you crucified, whom God raised from the dead;
in his name this man stands before you healed.
He is the stone rejected by you, the builders,
which has become the cornerstone.

There is no salvation through anyone else,
nor is there any other name under heaven
given to the human race by which we are to be saved.”

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận