chi tiết
Cập nhật 15:52 13/01/2024 Lượt xem: 138
Share via Email
In bài viết

Chúa Sẽ Không Nhậm Lời

Thứ Sáu – Tuần I – Mùa Thường Niên

Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất (Sm 8,4-7.10-22a).

Trong những ngày ấy, tất cả các kỳ lão Ít-ra-en tập hợp lại và đến cùng Sa-mu-en ở Ra-ma-tha và nói với người rằng:

“Nay ông đã già rồi, và con cái của ông không đi trong đường lối của ông. Vậy ông hãy đặt lên cho chúng tôi một nhà vua để xét xử chúng tôi, như tất cả các dân tộc khác.”

Lời ấy làm cho Sa-mu-en phật lòng vì họ đã nói : “Ông hãy cho chúng tôi một nhà vua để xét xử chúng tôi.”

Sa-mu-en cầu nguyện cùng Chúa.

Và Chúa phán cùng ông rằng : “Ngươi cứ nghe theo dân trong những gì họ sẽ nói với ngươi, vì không phải họ khinh bỉ ngươi, mà là khinh bỉ Ta, để Ta không còn cai trị họ nữa.”

Vậy Sa-mu-en đã nói tất cả những lời Chúa cho dân nghe khi họ xin một nhà vua.

Người nói : “Đây là quyền bính của vua sẽ cai trị các ngươi.

Ông sẽ bắt con trai của ngươi,xung vào đoàn chiến xa và đoàn kỵ binh và họ sẽ chạy trước xa giá của ông.

Ông cắt đặt người thì chỉ huy một ngàn, người thì chỉ huy năm mươi binh lính, kẻ thì cày ruộng, gặt lúa, người thì chế tạo quân cụ và chiến xa.

Còn con gái các ngươi, ông sẽ bắt làm thợ sản xuất dầu thơm, nấu ăn và làm bánh.

Còn đồng ruộng các ngươi, vườn nho, vườn ô-liu tốt nhất của các ngươi, ông sẽ tịch thu và ban cho các đầy tớ của ông.

Ông sẽ đánh thuế một phần mười vào mùa màng và vườn nho các ngươi để nuôi các vị thái giám và đầy tớ của ông.

Ông sẽ bắt tôi tớ trai gái, các thanh niên cường tráng và cả lừa của các ngươi mà sung vào công việc của ông.

Ông sẽ đánh thuế một phần mười vào đoàn vật của các ngươi.

Và chính các ngươi sẽ trở thành nô lệ của ông.

Trong ngày đó, các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua mà các ngươi đã tuyến chọn, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua.”

Nhưng dân không muốn nghe lời Sa-mu-en và nói với người rằng:

“Không ! Không ! Chúng tôi phải có vua ! Chúng tôi phải giống như mọi dân tộc khác. Nhà vua sẽ xét xử chúng tôi, sẽ đi trước chúng tôi và sẽ đánh giặc cho chúng tôi.”

Sa-mu-en nghe tất cả những lời dân nói và thưa lại cùng Chúa.

Nhưng Chúa cùng Sa-mu-en rằng : “Ngươi cứ nghe họ, và thiết lập cho họ một nhà vua.”A reading from the First Book of Samuel
1 Sm 8:4-7, 10-22a

All the elders of Israel came in a body to Samuel at Ramah
and said to him, “Now that you are old,
and your sons do not follow your example,
appoint a king over us, as other nations have, to judge us.”

Samuel was displeased when they asked for a king to judge them.
He prayed to the LORD, however, who said in answer:
“Grant the people’s every request.
It is not you they reject, they are rejecting me as their king.”

Samuel delivered the message of the LORD in full
to those who were asking him for a king.

He told them:
“The rights of the king who will rule you will be as follows:
He will take your sons and assign them to his chariots and horses,
and they will run before his chariot.
He will also appoint from among them his commanders of groups
of a thousand and of a hundred soldiers.
He will set them to do his plowing and his harvesting,
and to make his implements of war and the equipment of his chariots.
He will use your daughters as ointment makers, as cooks, and as bakers.
He will take the best of your fields, vineyards, and olive groves,
and give them to his officials.
He will tithe your crops and your vineyards,
and give the revenue to his eunuchs and his slaves.
He will take your male and female servants,
as well as your best oxen and your asses,
and use them to do his work.
He will tithe your flocks and you yourselves will become his slaves.
When this takes place,
you will complain against the king whom you have chosen,
but on that day the LORD will not answer you.”

The people, however, refused to listen to Samuel’s warning and said,
“Not so! There must be a king over us.
We too must be like other nations,
with a king to rule us and to lead us in warfare
and fight our battles.”
When Samuel had listened to all the people had to say,
he repeated it to the LORD, who then said to him,
“Grant their request and appoint a king to rule them.”

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận