Tuần 31

Làm Tôi Hai Chủ
Tuần 31-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy. "Không có người nào có thể làm tôi hai chủ." Lời Chúa: Lc 16,9-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu,...
Hãy Tính Sổ Đi
Tuần 31-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. "Tôi nghe nói gì về anh đó, hãy tính sổ đi." Lời Chúa: Lc 16,1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một người phú hộ kia có một người quản lý:...
Ăn Năn Hối Cải
Tuần 31-Mùa Thường Niên-Thứ Năm. "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn hối cải." Lời Chúa: Lc 15,1-10 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những...
Từ Bỏ Của Cải Thế Gian
Tuần 31-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Bất cứ một ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta." Lời Chúa: Lc 14,25-33 Khi ấy, có nhiều đám đông đi cùng với Chúa Giêsu,...
Dự tiệc Nước Trời
Tuần 31-Mùa Thường Niên-Thứ Ba. "Phúc thay người nào được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa." Lời Chúa: Lc 14,15-24 Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong Nước...
Hãy mời những người nghèo khó
Tuần 31-Mùa Thường Niên-Thứ Hai. "Khi dọn tiệc, hãy mời những người nghèo khó và tàn tật" Lời Chúa: Lc 14,12-14 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: “Khi ông dọn...