Tuần 28

Thánh Thần sẽ dạy các con biết điều phải nói
Tuần 28 - Mùa Thường Niên - Thứ Bảy. Lời Chúa: Lc 12,8-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó...
Hãy sợ Đấng có quyền ném vào hỏa ngục
Tuần 28 - Mùa Thường Niên - Thứ Sáu. "Hãy sợ Đấng, sau khi giết chết, có quyền ném vào hỏa ngục" Lời Chúa: Lc 12,1-7 Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen...
Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các tiên tri
Tuần 28 - Mùa Thường Niên - Thứ Năm. Lời Chúa: Lc 11,47-54 Khi ấy, Chúa phán: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật...
Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tâm can
Tuần 28 - Mùa Thường Niên - Thứ Tư Lời Chúa: Lc 11,42-46 Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các người, hỡi những người biệt phái, vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các...
Hãy bố thí
Tuần 28 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba "Hãy bố thí thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi" Lời Chúa: Lc 11,37-41 Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt...
Con Người cũng sẽ là dấu lạ
Tuần 28 - Mùa Thường Niên - Thứ Hai "Con Người cũng sẽ là dấu lạ cho thế hệ này như vậy" Lời Chúa: Lc 11,29-32 Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán...