Tuần 24

“Phúc cho người yêu mến và ấp ủ Lời Chúa trong lòng”
Tuần 24-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy Lời Chúa: Lc 8,4-15 Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn rằng: “Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người...
“Những người phụ nữ đã lấy của cải mình có mà giúp đỡ Chúa Giêsu.”
Tuần 24-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu Lời Chúa: Lc 8,1-3 Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có...
“Lòng tin của con đã cứu con, hãy đi bình an”
Tuần 24-Mùa Thường Niên-Thứ Năm Lời Chúa: Lc 7,36-50 Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng...
“Lời Chúa phán thật là ngay thẳng” (TV.33)
Tuần 24-Mùa Thường Niên-Thứ Tư Lời Chúa: Lc 7,31-35 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường...
“Hỡi người bạn trẻ, Ta truyền cho anh: Hãy trỗi dậy.”
Tuần 24-Mùa Thường Niên-Thứ Ba Lời Chúa: Lc 7,11-17 Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người...
Có lòng tin mạnh như thế
Tuần 24-Mùa Thường Niên-Thứ Hai. "Ta chưa thấy người nào có lòng tin mạnh như thế." Lời Chúa: Lc 7, 1-10 Khi ấy, có một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Ông sai...