Tuần 22

Luật của Chúa
Tuần 22-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy. "Lạy Chúa, Luật pháp Ngài, con yêu chuộng dường bao" (TV.118) Lời Chúa: Lc 6,1-5 Trong một ngày sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò...
Sự ghen tương
Tuần 22-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. "Giữa anh em, bao lâu có sự ghen tương và cãi cọ, thì vẫn là sống theo xác thịt" Lời Chúa: Lc 5,33-39 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa...
Lời của Người có uy quyền
Tuần 22-Mùa Thường Niên-Thứ Ba. "Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, và Lời của Người có uy quyền" Lời Chúa: Lc 4,31-37 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ...
Hãy đưa thuyền ra chỗ nước sâu
Tuần 22-Mùa Thường Niên-Thứ Năm. "Hãy đưa thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá" Lời Chúa: Lc 5,1-11 Khi ấy, Chúa Giêsu đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những...
Chúa Giêsu cầu nguyện nơi hoang vắng
Tuần 22-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Sáng sớm, Chúa Giêsu đi ra nơi hoang vắng để cầu nguyện." Lời Chúa: Lc 4,38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu trỗi dậy ra khỏi hội đường. Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải...
“Chúa Giêsu vào Hội Đường và đứng lên đọc Kinh Thánh.”
Tuần 22, Mùa Thường Niên, Thứ Hai. Lời Chúa: Lc 4,16-30 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nagiarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc...