Tuần 2 Mùa Phục Sinh

“Chính Thầy đây, đừng sợ!”
Tuần 2 Mùa Phục Sinh - Thứ Bảy "Chính Thầy đây, đừng sợ." Lời Chúa: Ga 6, 16-21 Chiều đến, các môn đệ của Chúa Giêsu xuống bờ biển, rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời...
Hóa bánh ra nhiều
Tuần 2 Mùa Phục Sinh - Thứ Sáu. Lời Chúa: Ga 6, 1-15 Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương." (...) Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám đông dân chúng đến với...
Nhận biết Chúa qua Đức Tin
Tuần 2 - Mùa Phục Sinh - Thứ Ba. "Con Người cũng sẽ phải được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống đời đời." Lời Chúa: Ga 3, 7b-15 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng:...