thuế thu nhập

Giấy tờ cần cho khai thuế thu nhập  
Thời gian khai thuế thu nhập Mùa thuế thường bắt đầu vào cuối tháng 1 dương lịch. Đây cũng là thời gian chuẩn bị đón tết âm lịch. Mặc dù bận rộn nhưng bạn cũng phải chuẩn bị giấy tờ...