Nguyễn Văn Khảm

Tâm Tình Tri Ân
     Chương trình Chuyên đề Giáo Dục thuộc Ban Mục vụ Gia Đình - Tổng Giáo phận Sài Gòn - xin chân thành cảm ơn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, người chịu trách nhiệm biên soạn cuốn sách...